Новини от област Стара Загора и България

Стара Загора и Казанлък с годишни отличия от Фонд за устойчиви градове

Стара Загора и Казанлък с годишни отличия от Фонд за устойчиви градове
Divident.€U Divident.€U

Община Стара Загора бе наградена с отличие в сектор „Градско развитие“ по време на церемония, организирана от Фонд за Устойчиви градове. Тя се провежда по повод приключването на първия цикъл на инвестиране на Фондовете за градско развитие за София и Южна България.

“Благодаря от името на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров за високото отличие. Изказвам благодарност към финансовите партньори, както и към всички участвали в процеса на проектиране и изграждане на пазар “Васил Шаханов” и Летен театър, които се радват на положителни отзиви от старозагорци и до днес”, каза при получаване на отличието зам.-кметът на Стара Загора арх. Мартин Паскалев.

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова получи награда в сектор "Туризъм и културно наследство" за завършването на проекта “Светът на траките”. Проектът е финансиран по ОП “Региони в растеж 2014-2020” и е на стойност 8 657 364, 83 лв. и включва консервация, реставрация и социализация на тракийска гробница и култов комплекс “Оструша”, изграждане на велосипедна алея от гр. Крън до гр. Шипка, изграждане на туристически комплекс “Светът на траките”.

Галина Стоянова и арх. Мартин Паскалев

Фондовете за градско развитие (ФГР) са финансов инструмент по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, които надграждат над фондовете, създадени по инициативата JESSICA от предходния програмен период. Основната цел на Фондовете за градско развитие е привличането на допълнителен частен ресурс към публичния, предоставен от ОПРР 2014-2020 г. чрез Фонд мениджър на финансови инструменти за България (ФМФИБ), за финансиране на допустими градски проекти и за осъществяване на целите на Регионалната политика на ЕС.

Коментари към новината

Още новини от Строителство