Новини от област Стара Загора и България

Подкаст: Нов факултет ще подготвя създатели на изкуствен интелект в Тракийския университет (ВИДЕО)

Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

- Проф. Ярков, бяхте избран за ректор с голяма подкрепа от страна на академичната общност. Какви ще бъдат основните Ви задачи в новия мандат?

- Сериозната подкрепа, която получих за втория мандат е много задължаваща. Тя означава, че колегите се доверяват на ректора и ръководството и оценяват това, което направих през последните години. Затова и ми гласуват доверие да продължа да водя университета. Целта е ми е Тракийският университет да бъде сериозен фактор във висшето образование и научно-развойната дейност не само в България, но и в Европа и света.

Трябва да довършим много неща от тези, които стартирахме в първия мандат. По отношение на образователната инфраструктура стартирахме и завършихме проекти с ключово значение. Сред тях е Академично-информационния център, който преди една година открихме, той работи много добре. Предстои до края на този месец да приключим строително-монтажните дейности в Учебни корпуси 12 и 13 -  това са последните корпуси, които не бяха завършени.

По отношение на научната инфраструктура работим много активно, бяхме избрани в групата на изследователските университети и изграждаме сериозен научен капацитет в няколко направления – човека и неговото здраве, хранене, биосигурност, киберсигерност и всичко останало, необходимо за нормален и спокоен живот.

Второто ни направление е превенция на климатичните промени и опазване на околната среда. Третото направление е дигитализацията във всички сфери на живота, като започнем от образованието, научно-развойната дейност и стигнем до аграрния сектор, където сме лидери.

Работата ни през последните години беше оценена подобаващо от Рейтинговата система на висшите училища. Вече пета година в направление ветеринарна медицина и животновъдство сме на първо място в България, а бих допълнил и в чужбина.

- Какво е мястото на Тракийския университет  в рейтинговата система на висшите училища?

- Има значителен ръст в броя на студентите, които обучаваме. Те са  вече  над 10 000. Нашият университет е интернационален, обучаваме студенти от 57 държави, като 10% от общия брой са чужденци – от Монголия, Южна Корея, цяла Европа, САЩ, Канада, Ямайка. По научно-развойната дейност също имаме сериозен ръст. Открихме 3 института, които ще ни помогнат да се издигнем в научно-развойната дейност на още по-високо ниво.

В България държим четвърта позиция в рейтинговата система, по бюджетна субсидия сме на пето място.

Университетът стои стабилно, както финансово, така и по отношение на учебната  и научно-развойната дейност.

Стартирахме Институт по продоволствена сигурност, Институт по зоонози.

Институтът по зоонози вече е структуриран и от 1 февруари ще има директор. Стартирахме първите проекти, по които ще работи института и се надяваме до края на годината да имаме реални резултати. Ще работим по проекти, които се отнасят за общи болести по хората и животните, както и мерки за тяхната превенция – това са международни проекти, които разработваме и подаваме.

В края на миналата година ние станахме лидери, ръководители и координатори на проекта „Захир“- първата водородна долина в България и една от петте, които стартираха в Европа. От началото на декември сме координатори на този проект. По него се очаква да постъпят  8 млн. евро от Европа и 8 млн. лева от Министерство на иновациите  и растежа.

- Предстои трансформация на икономиката на регион Стара Загора във връзка със случващото се в сектор енергетика. Каква ще бъде ролята на Тракийския университет в този процес?

- Ние сме 100% държавен университет, ролята ни в този процес е изключително голяма, освен това сме мултидисциплинарно висше учебно заведение. Тук искам да подчертая, че имаме над 250 магистърски и бакалавърски програми, над 120 докторски програми. Затова можем да бъдем не само активен участник, но и координатор на целия процес. Предстои трансформация на целия модел от високовъглеродна към нисковъглеродна икономика.

Тракийският университет  е готов да приеме тази сериозна мисия, като се ангажира не само с обучението и преквалификацията на хората, но и в научно-развойната дейност чрез нови, иновативни проекти.

През миналия мандат стартирахме над 40 нови специалности – бакалавърски, магистърски, като 33 са наши, 7 са хибридни. Предстои да изградим сериозен капацитет по отношение на дигитализацията, на изкуствения интелект и на водородните технологии.

- Успяхте ли да увеличите приема на чуждестранни студенти?

- Увеличихме приема на чуждестранни студенти със 100% през последните 2 години. Имаме достатъчно кандидати за всички специалности и успяваме да запълним държавната поръчка на 100%. Между 30-40% от приетите студенти са платено обучение.

- Планирате ли да откриете нови специалности?

- Да, ще открием нови специалности. Те ще бъдат в сферата на водородните технологии, дигитализацията, изкуствения интелект и най-вече дигитализацията на целия аграрен сектор.

Специалностите, които стартирахме, ще променят облика на икономиката в Стара Загора в посока дигитализация. Вече обучаваме над 300 студенти по софтуерно инженерство, информационни технологии, компютърна и информационна техника.

В момента водим предварителни разговори за създаване на  нов факултет – по дигитални технологии и изкуствен интелект. На Академичния факултет, който предстои на 31 януари ще стартираме процедурата. 

- В какви направления работите с бизнеса?

- Стартирахме много договори с бизнеса, така че студентите да имат пряка връзка с практиката, в предприятията и фермите да минава една част от обучението им в университета. Кадрите, които ние произвеждаме трябва да бъдат завършени, тоест да могат да започнат работа на следващия ден от завършването на университета.

Това е изключително важно.

Работим в бизнеса във всички направления,както и  с много фермерски структури. Така например миналата седмица сключих договор с Националния съюз на земеделските кооперации в България – те са над 500, обработват над 500 хил. дка земя.

- Предстои мащабен партньорски проект на Тракийския университет по Програма „Развитие на регионите“. Какво представлява той?

- Този проекта е възможност Община Стара Загора и университета да работят в една обща посока. Имаме възможност да интегрираме идеите си в общинския план за развитие. Много от нещата са факт, като изграждането на вело и пешеходна алея от кв. „Железник“, изграждане на кръгово движение на разклона на Тракийския университет , реновиране на общежитията, изграждане на център по хипотерапия. Инвестициите по проекта са за около 250 млн. лева.

Подготвяме нов проект за изграждане на Център за върхови постижения, където лидер е Тракийският университет. Ще продължим да работим за разширяване на водородната долина в Стара Загора.

- Какви нови инвестиции ще направите в базата на университета през следващите месеци?

- Трябва да завършим Учебния възстановителен център на Старозагорските минерални бани, който повече от 40 години стоеше в груб строеж. Предстои реновиране на сградите ни в Академичния технологичен комплекс, където имаме над 500 говеда, над  700 овце, 30 коня. Ще продължим да работим по стабилизиране на Университетската ветеринарна болница.

Предстои създаването на Централен лабораторен комплекс, свързан с института по продоволствена сигурност и института по зоонози.

По отношение на учебната работа сме предвидили повишаване на познанията на студентите за законодателството, на компетенцията им по икономика и мениджмънт, както и по дигитализация, защото ние произвеждаме лидери.

Това ще влезе в програмата ни още тази година. Стартираме обучението по английски във всички факултети и по всички специалности.

- Има ли ръст на бюджета на Тракийския университет през последните години? 

Когато станах ректор, бюджетът на университета  беше 26 млн. лева, сега е вече 72 млн. лева, а за тази година може би ще надхвърли 100 млн. лева.

Една част от бюджета идва от субсидията за обучение на студентите, малка част от наука, другите са приходи от проекти. До миналата година от проекти имахме 70 млн. лева, а тази година подготвяме проекти за над 100 млн. евро.

- Много граждани предпочитат да купуват сирене, кашкавал, произведени в Академичния технологичен комплекс на Тракийския университет. Предвиждате ли увеличаване на производството?

- Нашата най-висока компетенция е в пътя на храната и продоволствената сигурност – производство, преработка, контрол, дистрибуция.

Започнахме производството на тези продукти с цел практическа подготовка на студентите, това не е бизнес модел. Разработваме продукти без консерванти, сухо мляко, палмово масло.

През есента придобихме млекопреработвателно предприятие в село Юлиево. До месец, два ще стартираме и там. Капацитетът ни е преработка на 15 тона мляко на ден.

Мислим за в бъдеще да изградим учебна кланица и учебни транжорни. Там най-вероятно ще излезем с готов продукт. Работим по иновативни рецепти, произвеждаме кашкавал, сирена с див чесън, билки, полезни за здравето на хората.

- Бяха избрани нови декани в по-голяма част от факултетите на университета. Какви са изискванията Ви към тях?

- Новите декани бяха избрани с много сериозна подкрепа от факултетските общности. Тази седмица стартираха първите факултетни съвети. Удовлетворен съм от факта, че са избрани млади хора, готови да издигат имиджа на университета, както в областта на образованието, така и в областта на научната дейност. Пожелавам им успех.

Коментари към новината

Още новини от Образование