Новини от област Стара Загора и България

Казанлъчани дават висока оценка за развитието на града си, показва социологическо проучване

1079 21/09/2023 17:44 Общество България
Казанлъчани дават висока оценка за развитието на града си, показва социологическо проучване
Divident.€U Divident.€U

Казанлък се развива изключително успешно като индустриален център, а Общината се възприема от жителите си като място, където бизнес и производство се развиват, а ресурсите се разпределят относително равномерно. Все повече млади семейства са склонни да останат в Казанлък и да постигнат уседналост. Други са се върнали, защото са оценили качеството на живот. Представителите на бизнеса, родителите и младите семейства, като цяло, дават силно положителна оценка за облика на града и отчитат сериозно развитие“, това показва социологическото проучване, което кметът на Община Казанлък Галина Стоянова представи по време на отчета си за периода 2011 – 2023 г.

Според изследването, направено сред четири типа таргетни групи: предприемачи, родители с деца (5 г.-16 г.), млади семейства и т.нар. поколение Z, доходността и заетостта са изключително високи, което се потвърждава и от официалната за Казанлък статистика. Качеството на услугите в здравеопазването на територията на общината биват определени от анкетираните кат „добро“, а за културата се говори с известна гордост.

Основните проблеми на здравеопазването в града се споделят от здравните специалисти, като те ги свързват предимно с националните законодателни регламенти в сектора и с липсата на млади специалисти.
Общозастъпеното мнение сред анкетираните е, че Казанлък е стар културен и просветен център и образованието винаги е било на добро ниво. Основните критики в сектора са насочени към държавните образователни политики и към образователната система като цяло. Що се отнася до местната власт, анкетираните признават направеното в сектора като въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училищата, яслите и градините, извършените ремонтни дейности, закупеното ново оборудване и обновени дворни и спортни пространства.

Като сектори с водеща роля, според анализа на резултатите от проучването, се открояват: здравеопазване, образование, култура и туризъм, градска среда и мобилност. Образованието се определя като качествено на база училищата, професионалните гимназии и открития филиал на Технически колеж – София. В областта на здравеопазването анкетираните са наясно, че малък град като Казанлък не може да осигури възможностите за здравеопазване на София и Пловдив, но признават, че Казанлък върви в правилната посока. Що се отнася до градската среда и мобилността, тук респондентите посочват облагородяването на обществените градски пространства и велоалеите, които свързват града с близките населени места.

Най-сериозни са критиките по отношение на инфраструктурата, повечето от които са в малките населени места. Тук трябва да отбележим, че дори най-отявлените критици на местната власт признават, че Казанлък е добре развиващ се град с високо качество на живот.
Социологическото проучване, направено с качествен метод от сдружение „Екологично развитие на местните общности“, посочва, че в контекста на дискусиите за привличане на млади хора, на преден план излиза разпознаваемостта на общината като развит регион, който осигурява добри заплати и качествена работна среда.

 

 

Коментари към новината

Още новини от Общество