Новини от област Стара Загора и България

Строят ново детско отделение в Стара Загора по проект с участието на Общината

Строят ново детско отделение в Стара Загора по проект с участието на Общината
Divident.€U Divident.€U

Общата стойност на проекта е 52 млн.лева

Общински съвет Стара Загора даде съгласието на днешното си заседание кметът Живко Тодоров да подпише партньорско споразумение с Тракийски университет и УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ за изпълнение на проект „ Изграждане на интегриран болничен клиничен комплекс за превенция, лечение и рехабилитация на деца“, като част от Концепция за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“.
Още на предишното си заседание на  05.09.2023 год. местният парламент гласува  Община Стара Загора да участва в Концепция за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ и кметът на Общината да подпише партньорско споразумение с водещия партньор Община Бургас.

Сред основните дейности по проекта, който ще се изпълнява в община Стара Загора е изграждането на интегриран болничен комплекс за превенция, лечение и рехабилитация на деца на територията на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ и за Междуобластен комуникационен и симулационен комплекс за подготовка на кадри в областта на здравеопазването.

Проектът включва и доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на интегриран болничен комплекс на територията на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ с обхват от пренатална и детска здравна грижа, преквалификация и повишаване нивото на компетенции на персонала на интегриран болничен комплекс на територията на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ с обхват от пренатална, неонатална и детска здравна грижа, доставка на специализиран транспорт, изграждане на интегрирана информационна система междуобластните и общинските лечебни заведения с телемедицина за осъществяване на консултативна дейност от лечебното заведение. Предвижда се по проекта и ремонт и оборудване на 65 здравни кабинета в училищата и детските градини в община Стара Загора, както и внедряване на интегрирана информационна система за електронно детско и училищно здравеопазване "Joystick Kids Healthcare“.

Обща индикативна стойност на дейностите, предвидени по поректа възлиза на 52 млн. лева.
Важна част от него е създаването на Академичен център за хипотерапия в Тракийски университет, за който се предвиждат 13 млн. лева. Предвижда се и създаване на Академичен център за продължаващо обучение по детски болести със симулационен център. Тази дейност ще се изпълнява от Тракийски университет, като предвидените за нея средства са в размер на 19 млн. 500 хил. лв.

Коментари към новината

Още новини от Здраве