Новини от област Стара Загора и България

КНСБ настоява за обезщетения за бъдещите съкратени от комплекса "Марица Изток"

КНСБ настоява за обезщетения за бъдещите съкратени от комплекса Марица Изток
Divident.€U Divident.€U

Компенсаторни пакети за работещите в "Марица Изток", които имат дълъг трудов стаж и са преминали възрастта от 50 години искат да бъдат заложени в преработения териториален план за справедлив преход синдикалистите от КНСБ в енергийния комплекс.

Според тях адекватни компенсации трябва да бъдат предвидени и за по-младите, ако бъдат съкратени, ако не им бъде предложена подходяща алтернатива за работа в друг сектор.

Предложенията са изпратени до министъра на енергетиката Румен Радев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков в Становище на Националната федерация на енергетиците при КНСБ.

Недопустимо е преди да се осигурят техническите и организационни средства за работа при новите условия да се спира работата на съществуващите енергийни мощности на въглища, които са ключови, както за гарантиране на товара през зимата, така и за системно балансиране през цялата година, се казва още в становището на енергетиците. "Към това трябва да се добави усложнената външнополитическа среда в региона, която създава допълнителни предпоставки за кризи в енергийните доставки, както на природен газ така и на материали за реализация на новите проекти. Това прави необяснимо защо в този момент държавата ни поема ангажименти за спиране на единствените надеждни и изцяло национални източници на електрическа енергия!", се посочва в становището.

Ето какво точно пише в Становището на КНСБ:

1. Настояваме за планиране на средства за достойни компенсаторни пакети за ранно пенсиониране на хората с дълъг стаж в комплекса “Марица-изток”, преминали възрастовата граница от 50 години. За по-младите и тези с по-къс стаж също следва да се предвижда компенсация при съкращаване освен ако не им се предложат нови адекватни условия за работа в друго индустриално предприятие.

2. Въпреки че вече не се предвиждат значими съкращения на работни места към 2026 година, очакването за това, че „най-малко 12 хил. работни места ще трябва да бъдат прехвърлени към други икономически сектори поради намаляване на търсенето на въглища от ТЕЦ-овете“ представлява значителна промяна, която ще има въздействие върху работната сила още сега. е

3. Многобройните фотоволтаични инсталации са безполезни през тежките зимни месеци, но дори и през лятото те усложняват балансирането на електроенергийната система у нас, а България все повече зависи от съседите си. Процесът на изграждане на компенсиращи инсталации за съхранение на енергия и динамично управление на капацитети е продължителен и изисква големи инвестиции.

4. Недопустимо е преди да се осигурят техническите и организационни средства за работа при новите условия да се спира работата на съществуващите енергийни мощности на въглища, които са ключови, както за гарантиране на товара през зимата, така и за системно балансиране през цялата година. Към това трябва да се добави усложнената външнополитическа среда в региона, която създава допълнителни предпоставки за кризи в енергийните доставки, както на природен газ така и на материали за реализация на новите проекти.

5. Предложените мерки в плановете не допринасят за убеждаване на хората, че ще бъде осигурен справедлив преход. Общото позоваване на потенциала за развитие на паралелна заетост и предприемачество не може да вдъхне увереност за устойчиво бъдеще. Заявленията, че инвеститорите в нови ВЕИ обекти ще имат нужда от работна сила също не могат да са алтернатива – при експлоатацията на фотоволтаичните инсталации има твърде ниска заетост, а при изграждането им ангажимента за наемане на хора е в рамките на твърде къс период

6. Липсват видими стабилни индустриални субекти, към които да се ориентират усилията за преквалификация на по-младите хора, още преди да започне процесът на съкращения

7. Заявените намерения за широко финансиране на дейности по преквалификация не отговарят на реалните нужди на хората, а по-скоро ще се превърне за пореден път в източник за финансиране на консултантски дейности без реален икономически принос.

Коментари към новината

Още новини от Икономика