Новини от област Стара Загора и България

Обявени са над 50 поръчки за пътни ремонти, до края на август правят "Мъдрец - Обручище"

6075 13/07/2023 15:17 Строителство Пътища
Обявени са над 50 поръчки за пътни ремонти, до края на август правят Мъдрец - Обручище
Divident.€U Divident.€U

Проектобюджетът на МРРБ за 2023 г. е в размер на 2,8 млн. лева

Служебният кабинет е обявил над 50 поръчки за основни ремонти, което идентифицирам като добър ход, защото ще даде възможност капиталовата програма за следващата година да е доста по-смислена“, каза министърът на регионалното развитие Андрей Цеков. Необходимите до края на годината средства са изчислени на база вече сключени договори и процедури, за които има реална възможност да приключат. Направен е график как до края на август това да стане за 10-15 от тях, като трасетата Мъдрец – Обручище, Маринка – Звездец – Царево – Малко Търново, Бургас – Ясна поляна, Оризаре – Каблешково към Слънчев бряг и други, при които поръчките са обявени преди повече от година, допълни Цеков.

Министърът обърна внимание, че в проектобюджета на служебния кабинет са били включени и проекти, които не могат да започнат заради неприключили процедури. Той даде пример с ремонта на тунел „Траянови врата“, за който са планирани 20 млн. лв., но няма обявени обществени поръчки за строителство и строителен надзор, защото техническият проект не е пълен.

Проектобюджетът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г. възлиза на 2,8 млрд. лв. Освен вече изплатените средства от началото на годината, до края на 2023 г. са предвидени допълнителни 400 млн. лв. за текущ ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа. В основен ремонт ще бъдат вложени 160 млн. лв., а за строителство на нови пътища ще бъдат инвестирани 900 млн. лв. Това съобщи при обсъждането на законопроекта за държавния бюджет в ресорната парламентарна комисия министър Андрей Цеков. След проведения дебат план-сметката бе приета от депутатите в ресорната комисия на НС.

Регионалният министър обясни, че изготвеният от служебния кабинет проектобюджет на МРРБ от 3,9 млрд. лв. е бил безпрецедентно висок. За сравнение, през 2022 г. е бил 2,4 млрд. лв. Затова е направен задълбочен анализ доколко увеличението е реалистично. Изпълнението към средата на годината показва, че за основни ремонти са изразходвани едва 2,060 млн. лв., а за изграждане на нови пътища – 242 млн. лв. За текущ ремонт и поддръжка са платени 794 млн. лв., които обаче включват и плащания по натрупани преди 01.01.2023 г. задължения от над 400 млн. лв. Данните показват липса на проектна готовност и нисък интензитет на капиталовата програма на държавата, посочи Андрей Цеков.
„Съпоставяйки тези цифри с прогнозите на служебния кабинет, установихме, че представляват една мечта. Ако сме похарчили 1 млрд. лв., а искаме да похарчим 4 млрд. лв., очевидно много трудно ще успеем да го направим. Затова пристъпихме към сериозен анализ на всички проекти“, каза министърът.

Най-вероятно ще се наложи прекратяване и обявяване на нови поръчки за текущ ремонт и поддръжка, каза министър Цеков. И напомни, че сега дейността се извършва по договори за аварийно и зимно поддържане, които действат от края на миналата година. Приключилият одит на 4 от обявените общо 8 тръжни процедури за възлагане на нови договори за текущ ремонт и поддръжка показва ограничителни критерии, чрез които се създават предпоставки за незаконосъобразно, непрозрачно и неефективно разходване на публични средства, допълни той. И посочи, че не очаква по-различни изводи от одита на другите четири процедури.

Регионалният министър информира, че след приемането на бюджета ще бъдат сключени допълнителни споразумения за дофинансиране на обектите, които общините изпълняват чрез бюджета на МРРБ. За тях през октомври 2022 г. бяха предоставени около 417 млн. лв. От изплатени 241 млн. лв. за четвъртокласни пътища към 7 юли реално са усвоени около 36 млн. лв. или около 15%. От предоставените 50,430 млн. лв. за улична мрежа са усвоени 7,924 млн. лв. Относително по-добро е изпълнението за ВиК проектите – от предоставени 125 млн. лв. са усвоени 65 млн. лв.

Предвижда се в общинските проекти до края на годината да се инвестират още 60 млн. лв. Местните власти ще получат допълнително финансиране, като занапред плащанията ще стават на база фактически разходи веднъж месечно или на тримесечие.
Разходите за персонал са 108 млн. лв. Разпределението на средствата ще бъде по утвърдена от министъра методика, така че увеличението основно да е за най-ниско платените длъжности. „Смятаме, че ще успеем да създадем адекватни условия на труд и заплащане. Заплатите на инспекторите в ДНСК и Националното тол управление са между 900 лв. и 1200 лв. Това са контролни органи и е недопустимо да работят за такива възнаграждения“, категоричен бе той.

Около 90 млн. лв. се планира да бъдат инвестирани през тази година за укрепване на свлачища, каза още министърът.
В отговор на въпрос той съобщи, че в проектобюджета са заложени над 260 млн. лв. за индексация на проекти. И допълни, че всички договори на АПИ имат споразумения, в които е записано, че се прилага методиката. Поет е ангажимент към изпълнителите на ВиК проекти, че ще се работи по намирането на решение.

Заложените в проектобюджета постъпления са в общ размер на 893 млн. лв. Прогнозата за 489 млн. лв. приходи от тол такси е с ръст от 9 млн. лв. спрямо плана за предходната година, каза министър Цеков. Към 30.06.2023 г. събираемостта от тол такси е 182 млн. лв. спрямо 76 млн. лв. за 2022 г. „Водят се преговори за тол таксите. Работна група подготвя промяна в тарифите с отстъпки за изминато разстояние. Ако се приеме, може да доведе до намаляване на приходите с около 20 млн. лв.“, посочи той.

 

Коментари към новината

Още новини от Строителство