Новини от област Стара Загора и България

Започна реконструкция на радневски общински път за близо 1,9 млн. лева

Започна реконструкция на радневски общински път за близо 1,9 млн. лева
Divident.€U Divident.€U

Стартира реконструкция на участъци от общински път SZR 1156 в община Раднево от с.Свободен до с.Трънково. Средствата в размер на 1 879 681 лв. с вкл. ДДС за реализация на Етап I от проекта са отпуснати на община Раднево по силата на споразумение, сключено между общината и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Сумата включва изпълнение на строително-монтажни работи и дейности по упражняване на строителен надзор.

За изпълнител на строително-ремонтните работи е избран „Техно Строй България“ ООД гр.София с управител Никола Николов.
Строителен надзор по време на строителството ще се упражнява от „Августа Консулт“ ЕООД - Ст. Загора, представлявано от Любо Ламбов.
Авторският надзор ще се осъществява от „Ен Ес Проект“ ЕООД София с управител Силвия Фандъкова.
Със символичната „първа копка“ и водосвет започна ремонтът на обекта.

„Това е ремонт, който дълги години чакаха жителите на няколко населени места от община Раднево, сред които Трънково и Свободен. Радвам се, че започва реализацията на този проект, защото състоянието на пътната настилка е незадоволително. Всички виждаме широките надлъжни и напречни пукнатини, дупки, коловози, износване на асфалтовия пласт и още редица проблеми. След успешната реализация на проекта, ще се радваме на изцяло нова пътна конструкция, която ще свързва двете села “, каза кметът на Раднево д-р Тенчо Тенев.

Основната задача на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на съществуващата настилка, осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт при пътуването и удължаване на експлоатационния живот на пътя. Етап 1 от проекта предвижда запазване на съществуващите габарити на пътното платно и направа на изцяло нова пътна конструкция от трошен камък, асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер) и асфалтова смес за износващ пласт - плътен асфалтобетон.

Съществуващите банкети ще бъдат почистени от хумус и растителност. На ширина от 1метър се предвижда запълването им с два пласта: долен, състоящ се от земни почви и горен от несортирани каменни материали за банкети.
Проектът предвижда и обезопасяване с предпазни огради на съществуващите водостоци, също така надзиждане на челни стени, обмазване с бетон на челни стени и крила, както и почистване от обрасла растителност.

Съществуващите аварийни площадки ще бъдат възстановени, а заустванията към черни пътища асфалтирани. Предвидена е нова вертикална и хоризонтална сигнализация отговаряща на действащата към момента нормативна уредба.

Коментари към новината

Още новини от Строителство