Новини от област Стара Загора и България

Никола Газдов, "Чирпан Солар Плант":

Строителството на фотоволтаичен парк за 200 млн. лв. в Чирпан е пред стартиране

Никола Газдов
Строителството на фотоволтаичен парк за 200 млн. лв. в Чирпан е пред стартиране
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Инвестицията във фотоволтаичния парк край Чирпан е най-мащабната в региона за последните години

Никола Газдов е управител на „Чирпан Солар Плант“. Компанията е проектно дружество на групата на австрийската компания „Енери“. Тя ще реализира на територията на Чирпан инвестиция в размер на 200 млн.лева, като ще изгради мащабен фотоволтаичен парк с мощност 160 MW. Ангажирани в централата ще бъдат 200-300 души.

Никола Газдов е и председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия.
Разговаряме с него за това докъде са стигнали инвестиционните намерения в Чирпан и какво е мястото на ВЕИ мощностите в бъдещия енергиен микс на България.


- Господин Газдов, докъде стигна инвестиционното Ви намерение за изграждане на фотоволтаичния парк на територията на Чирпан?
- Проектът напредва и може да се каже, че приближава финалната права. Разбира се, това изисква да приключат всички съгласувателни процедури. Устройственото планиране приключи и екипът ни вече работи усилено по инвестиционното проектиране.
Ако институциите спазват законовите срокове и няма забавяния, още тази година може да започне строителството.

- Защо избрахте Чирпан за инвестиционното си намерение?
- Чирпан има много предимства, които го превръщат в добра инвестиционна дестинация – стратегическо положение в близост до две магистрали, развита енергийна инфраструктура и много добър слънчев ресурс. Тези обективни фактори допринесоха за нашето решение, както и много професионалното отношение от страна общинската администрация.

- Кой е мажоритарният собственик на „Чирпан Солар Плант“?
- „Чирпан Солар Плант“ ЕООД е проектното дружество от групата на австрийската компания „Енери“. Мажоритарен инвеститор в „Енери“ е инвестиционният фонд към „Инициативата Три Морета“ – посредством управляващия фонд „Амбър Инфрастръкчър“ („Amber Infrastructure“). „Енери“ е първата и най-голяма инвестиция на фонда в една от основните приоритетни сфери – инвестиции във възобновяема енергийната инфраструктура в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Понастоящем „Енери“ разполага с 268 MW опериращи активи - фотоволтаични, вятърни и водни електроцентрали - в България, Румъния, Чехия и Словакия, както и с проекти за изграждане на нови възобновяеми мощности от приблизително 3 GW. Компанията също така от 2020 г. е собственик на опериращата соларна електроцентрала до с. Караджалово, която е една от най-големите в България и на Балканите.

- Каква е целта на фонда „Три морета“ в областта на енергийните проекти?
- Целта на фонда „Три морета“ е да подпомогне модернизацията на енергийната инфраструктура в страните от Централна и Източна Европа, както и да подкрепи усилията им за намаляване на енергийната зависимост от внос на изкопаеми горива. Ускоряването на енергийния преход към ВЕИ е ключово за региона, защото възобновяемите източници са евтини и могат да бъдат изградени относително бързо. Те помагат на България и на другите държави от инициативата „Три морета“ едновременно да повишат енергийната си независимост и да смекчат дългосрочните рискове за цените на електроенергията, която плащат индустрията и домакинствата.

- С каква мощност ще бъде изградената фотоволтаична централа?
- Предвижда се общата инсталирана мощност на електроцентралата да бъде около 160 MW. В момента се изработва техническата документация и след като бъде проведена процедура за избор на системен интегратор ще станат ясни окончателните числа.

- Кои са най-трудните моменти при реализацията на инвестицията?
- Всеки голям инфраструктурен проект е изправен пред много предизвикателства. Това важи в огромна степен и за енергийния сектор. Всеки инвеститор трябва да управлява професионално процесите и да следва предвидените в нормативната уредба процедури. Това изисква търпение и здрави нерви, защото ВЕИ законодателството в България не е на нужното ниво. Част от разпоредбите са писани преди десетилетие с идея да затрудняват инвестициите в нови възобновяеми проекти. Има нужда от сериозна модернизация, но заради политическата нестабилност в София така и не бяха приети ключови за сектора облекчения. Същевременно на местно ниво срещнахме много професионално отношение – както от страна на Община Чирпан, така и от други институции в Област Стара Загора. Това не компенсира изцяло неразбориите на национално ниво, но е ключово предимство за привличане на инвеститори във всеки един сектор.

- В какъв размер е инвестицията?
- Ще знаем какви са точните финансовите параметри на инвестицията едва след провеждане на всички процедури и сключване на договори за възлагане на строителните дейности. Очакванията са инвестицията да надхвърли 200 млн. лв.

- Колко души ще бъдат ангажирани във фотоволтаичната централа?
- Очаква се по време на строителството да бъдат открити между 200 и 300 работни места за период от около година. Това показва опитът в нашия регион при изграждане на подобни по големина проекти. В Гърция наскоро приключи строителството на соларна електроцентрала с подобна мощност, което отне 16 месеца и ангажира около 350 работници.

- Какви са възможностите фирми от Чирпан и региона да купуват ел. енергия директно от Вас?
- Всички фотоволтаични централи в България вече работят на пазарен принцип. Тоест, не разчитат на субсидии, а продават произведената електроенергия на свободния пазар. Производителите сключват договори с търговци на електроенергия и индустриални консуматори или пък продават тока директно на електроенергийната борса. Ако има интерес от консуматори в региона, това би било интересна възможност и за двете страни.

- Какво е според Вас мястото на ВЕИ в бъдещия енергиен микс на страната?
- Възобновяемите източници имат много предимства, които са предпоставка за бурното им развитие. В следващите 10 - 15 години ВЕИ ще заемат централно място в енергийните системи на всички държави от Европейския съюз, в това число и на България. На първо място, токът от нови соларни и вятърни централи е по-евтин от всички останали алтернативи. Слънцето и вятърът са безплатни – инвестира се само в технология, но тя поевтинява рекордно бързо. Благодарение на ниските си оперативни разходи, новите ВЕИ централи могат дългосрочно да гарантират ниски цени, а това дава на бизнеса и домакинствата предвидимост, която не могат да получат другаде.

Руската агресия срещу Украйна ни показа и друго важно нещо - ВЕИ е важен елемент на нашата енергийна сигурност. Защото енергията се произвежда тук, в България. Не внасяме слънцето и вятъра от чужбина, за разлика от природния газ. И цената на произведения ток не зависи от това, дали някой ще завърти кранчето, а е стабилна за десетилетия напред.

- Ще може ли според Вас в близко бъдеще енергията от ВЕИ в България да компенсира поне отчасти произвежданата ел. енергия от въглищните централи предвид промените, които предстоят във връзка със зелената сделка?
- Развитието на ВЕИ не е следствие на „Зелената сделка“, а причината за нейното приемане. Политиците просто реагираха на пазарните реалности и създадоха политически слоган, за да брандират дълбоката трансформация, която се случва не само в ЕС, но и в останалите индустриални държави. Новите ВЕИ проекти могат да произвеждат ток на по-ниска цена от всички други нови алтернативи. Само вижте какво прави българската индустрия в последните две години! Основната антикризисна мярка на предприятията срещу високите цени на тока е да изграждат фотоволтаици за собствената консумация. Не защото българските индустриалци са "зелени", а защото са практични и са адаптират бързо. Стотици предприятия вече инсталираха соларни панели и сами произвеждат тока си, който е на далеч по-ниска цена от този на борсата. А след като инвестицията в слънчевите системи се изплати, произведеният ток ще бъде напълно безплатен.

Що се отнася до въглищата – от средата на 2021 г. цените на тока в цяла Европа са бомбастично високи. Първо, заради високата цена на газа и ограничаването му от страна на Русия, а впоследствие – заради проблеми, които извадиха от строя голяма част от френските атомни централи. Високите цени помогнаха на нашите ТЕЦ-ове да запишат печалба за първи път от дълго време. В последните години те работеха устойчиво на загуба, която се измерваше в стотици милиони годишно. Заради високите цени на въглеродните квоти, въглищните ТЕЦ-ове ще се върнат към червените числа веднага след като се нормализира цената на европейските борси. След 2025 г. българската държава няма да има право да ги поддържа със субсидии, ако не са печеливши. Тоест, трудните решения за сектора тепърва предстоят.

- Има ли нужда от кадри ВЕИ секторът?
- ВЕИ индустрията в България усеща сериозен глад за кадри. Такова е положението в цяла Европа. До 2030 г. в ЕС ще има недостиг на над един милион специалисти само в соларната индустрия. По прогнози на Европейската Соларна асоциация (SolarPower Europe), около 70% от работните места ще бъдат създадени от инсталаторски компании. Българските строители са сред лидерите в този сектор от средата на миналото десетилетие. Заплащането е конкурентно, а условията на труд са по-добри от тези в мините. В този смисъл, очакванията са, че преквалификацията на специалистите от маришкия регион ще бъде бърза и успешна.

Коментари към новината

Още новини от Икономика