Новини от област Стара Загора и България

Строителите от „Пещострой“ – спешната помощ в енергетиката

Строителите от  Пещострой  – спешната помощ  в енергетиката
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Да бъдеш на разположение 24 часа в денонощието и в максимално кратък срок да отстраниш възникнала авария на територията на централите в комплекс „Марица изток“ е не само трудна и отговорна работа, но и толкова специфична, че прави хората, които извършват такава дейност уникални и стратегически важни, казва основателят на фирма „Пещострой“  Господин Жечев. 

Господин Жечев с наградата Строител на 2021 годинаОткакто е създал фирмата през 1991 г. до днес се е справял с аварии в енергетиката от всякакъв характер. „Нашата основна цел е, когато възникне подобен проблем, ръководителите на съответната електроцентрала да бъдат уверени и спокойни, че ще се справим със ситуацията в максимално кратък срок“, казва собственикът на „Пещострой“.

Често проблемите възникват през нощта, през почивните дни или по време на големи празници. Работата е не само трудна, на голяма височина, в затворени пространства, но в повечето случаи изисква работа с маска, с обезопасителни колани, в неприятна среда - понякога в студена вода, в сняг и лед, при слънце и високи температури. „Пещостроенето и изолациите в енергетичните съоръжения са специфична работа. Ако не я обичаш, ако не живееш с нея, няма как да успееш“,  уверява синът Живко Жечев, зам.-директор в компанията.

Той е вече трето поколение строител в комплекса „Марица изток“. Дядо му, баща му и дори майката на Живко Жечев са работили навремето в държавното предприятие „Пещостроене и изолации“.

Днес работата на старозагорската строителна фирма е съсредоточена изцяло върху комплекса „Марица изток“, извършвайки пълна аварийна поддръжка на трите централи – ТЕЦ „Марица изток 2“, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и ТЕЦ AES Гълъбово.

Трудните моменти, които носят удовлетворение са много. При строителството на новата централа AES, например, „Пещострой“ изгражда скеле в язовира на град Гълъбово, което е нужно за новите стълбове от далекопреносната мрежа. Работата е не просто трудна, но и рискова. Случва се така, че през зимния месец, в който се работи усилено, температурите падат до  -19 градуса.

„За да се работи по съоръженията, които трябва да се ремонтират в централите, налага се да бъде премахната изолацията и да се достигне до ремонтираното съоръжение. Затова е нужно да изградим скеле на доста големи височини или на трудно достъпно и горещо място“, разказват строителите.

Вече 32 години фирма „Пещострой“ е сред главните изпълнители на ремонтните работи в централите на комплекса.

Всяка година участва и в плановите ремонти на трите електроцентрали. Затова и строителната фирма поддържа собствени бази във всяка централа. В тях са осигурени материали за поне две години напред - за да има сигурност, че поетите ангажименти ще бъдат изпълнени.

„Често са идвали да ни молят да работим на други големи обекти в страната. Наистина да ни молят! Отказвали сме, защото ангажиментите и отговорностите ни на територията на комплекса са големи. Свикнали сме да бъдем съсредоточени върху тях, да ги изпълняваме качествено и в срок“, казва Господин Жечев.

Той е категоричен, че централите в комплекса „Марица Изток“  покриват всички изисквания за безопасност, модерни са и отговарят на нормативите. Старозагорската строителна фирма е  работила и като подизпълнител на RWE, на Alstom и други утвърдени световни фирми.

„Работата с тях беше преломен момент в развитието ни, постави към нас нови изисквания и предизвикателства. Това ни направи конкурентни за работа в целия свят, казват строителите. 

Инвестициите Най-голямата база на „Пещострой“ е на територията на ТЕЦ „Марица изток 2“. Тя надхвърля по площ 20 дка. През 2021 година „Пещострой“ открива нова, модерна база на територията на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“.  Тя улеснява значително работата на фирмата, както на територията на КГМИ3, така и на територията на „Ей И Ес“, която се намира на разстояние от около 10 км.

50% от новоизградените помещения тук са складови бази. Другата половина е превърната в  огромна тенекеджийска работилница. Базата разполага с всичко, което е необходимо на строителите за направата на заготовка, ламаринена обшивка, осигурени са и машини. В новата придобивка ръководството е инвестирало около 2 млн. лева.

Кадрите Проблемът с кадрите е основен за всички строителни фирми. Хора винаги се търсят, защото и работата е много.  В „Пещострой“  текучество няма, тук работят 230 души. Голяма част от работниците са от създаването на фирмата, а днес в нея работят и синовете им.

„Най-големите ни инвестиции през тази и следващите години ще бъдат в хората. Те са тези, на които се крепи една фирма“, казва Господин Жечев.

Строителната фирма успява да се справи с трудностите от ковид пандемията и поскъпването на материалите през 2021 и 2022 г. „Много други строителни фирми трудно свикнаха с високите изисквания, поставени на територията на комплекса“, казва Жечев. По време на ковид пандемията те са още по-завишени - всеки ден се измерва температурата на работниците, прави им се PCR тест, тест за употреба на алкохол. Въведени са и много други мерки, свързани със сигурността по време на работа. „Всичко това по-скоро закали нашите хора, направи ги по-дисциплинирани и взискателни към работата си“, казват от ръководството на старозагорската строителната фирма.

Социална отговорност „Пещострой“ се нарежда сред големите дарители на болниците в регион Стара Загора по време на ковид пандемията. Фирмата закупува голяма част от апаратурата, нужна за лечението на болните, на специални облекла за лекарите и дефицитни консумативи.

„Изминалата 2022 г. беше трудна и за нашата фирма, изпълнена с предизвикателства от всякакво естество – възстановяванеДарена от Пещострой апаратура за ковид отделение на работата след пандемията, нарастваща инфлация, несигурна бизнес среда, липса на материали и последващата им доставка на свръхвисоки цени“, казва Жечев. Независимо от трудностите, „Пещострой“ постига положителни финансови резултати в края на 2022 година.

Голяма част от ангажиментите на строителната фирма през 2023 г. са ясни още в началото на годината, тъй като зависят от заложените планови ремонти в централите. Така, например, предстои планов ремонт в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Единият от блоковете на централата ще бъде в основен ремонт, отваря се турбина. Ще бъдат спрени по два от блоковете едновременно, за да се ремонтира СОИ.

На 16 февруари започва плановият ремонт в ТЕЦ „Марица изток 2“, като крайният срок за последният ремонтиран  блок на централата е 31 октомври.

Най-натоварена по традиция ще бъде работата на строителната фирма през лятото, тъй като почти едновременно текат планови ремонти на 4 блока в трите централи:  ТЕЦ „AES Гълъбово“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и ТЕЦ 2.

Ако трябва да посоча формула за успех в строителството, моята е проста, казва Господин Жечев - „Работа и качествено изпълнение на поетите ангажименти“.

Коментари към новината

Още новини от Икономика