Новини от област Стара Загора и България

Николай Николов, предс. на ПК по финанси и бюджет в ОС: Наложителна е промяна в размера на такси и услуги в Стара Загора

Николай Николов, предс. на ПК по финанси и бюджет в ОС: Наложителна е промяна в размера на такси и услуги в Стара Загора
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Утре ще стане ясно дали точката ще влезе в предстоящата сесия на 24 ноември

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров внесе предложение за промяна на Наредбата, свързана с размера на някои такси и услуги в Община Стара Загора. По-късно предложението беше изтеглено. Утре ще стане ясно дали точката ще влезе в дневния ред на сесията на 24 ноември. По темата разговаряме с председателя на ПК по финанси и бюджет в местния парламент Николай Николов.

- Господин Николов, ще бъде ли разгледано на предстоящата общинска сесия предложението за промяна на някои такси и услуги в Община Стара Загора?
- На този етап не мога да отговора. Надявам се, че това предложение ще бъде внесено. Предложението на кмета беше за промяна в Наредбата и за увеличението на някои такси и услуги.
Отделите на общинска администрация направиха проверка по темата, разработиха нови цени по пазарен принцип. Мисля, че предложението е добре подготвено и обсъдено относно това какъв трябва да бъде процентът на увеличение. Искам да подчертая, че не става въпрос за размера на данъците в общината, те остават същите.
- Кога ще разберем дали точката ще влезе за разглеждане в предстоящата сесия?
- Надявам се това да стане утре. Точката е изтеглена, но се водят преговори да се направят някои промени. Ако общинска администрация се справи с промените, така че точката да бъде внесена сега, няма да имаме проблем да я гледаме още на предстоящата сесия.
- Необходимо ли е увеличение на таксите и услугите  според общинските съветници?
-Независимо от различията, които имаме по някои въпроси, всеки от нас разбира, че в някои отдели, както и в културните институции и различните сфери, е съвсем нормално да се вдигнат цените. Имаме такива, които не са променяни от 2012 г, от 2017г. и 2018 г. Освен това, както знаете, по време на пандемията Община Стара Загора доста направи за това гражданите да бъдат спокойни, като намали размера на някои такси и услуги. Освен, че не сме в пандемия, в момента има по-голямо търсене на услуги, а културните центрове се използват много повече.
Екипът на господин Тодоров направи доста неща в културата – изгради се нов Културен център, сега започва мащабен ремонт на Драматичния театър, направи се цялостно обновяване на Летния театър, зоопарка. В реализирането на тези проекти бяха инвестирани много средства. Аз мисля, че културните институции трябва да направят така, че да се развиват на пазарен принцип. Трябва да им се даде шанс да работят добре, да се самоиздържат.
- За каква индексация на цените на услугите става въпрос?
- При някои услуги става въпрос за покачване с 10%, при други с 40%. Нямаме предложено увеличение с повече от 50%. Става въпрос за наемане на сградите на културните институти, за услуги от отдел „Гражданско състояние“, промяна в цените на зоопарка, цените на услугите в някои отдели на администрацията, наказателни паркинги, глоби за неправилно паркиране. Тези нови цени са свързани с увеличението на ел.енергията, енергоносителите, горива. Инфлацията вече надхвърли 17%. Дори да имаме разногласия с част от колегите в общинския съвет относно някои от направените предложения, , много от тях разбират, че е крайно време да се ревизират някои такси и услуги в община Стара Загора.
- С колко ще се увеличат приходите в общината ако се приемат предложените увеличения?
- Приходите ще се увеличат с 1,1 млн.лева ако увеличенията се приемат от общинските съветници, както беше направено предложението. В нашата комисия не се делим на политически партии, а наистина се опитваме да анализираме професионално, защото става въпрос за финанси.
В момента имаме неадекватни цени на някои услуги и това е факт. Трябва да дадем възможност общината да има балансиран бюджет, да не влиза в кредитна задлъжнялост.
- Какво е финансовото състояние на Община Стара Загора?
- Тук искам да благодаря на кмета Тодоров и на главния финансист на общината Цанка Ганева, че винаги са се ръководили от реалностите и че бюджета е балансиран в приходната и разходната си част. Това, което мога да кажа със сигурност е, че в момента община Стара Загора има бюджет, който може да посрещне голяма част от промените и тежката ситуация в държавата. В него има достатъчно резерви и буфери да се посрещнат всички нужди, без да се налага общината да тегли кредити.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество