Новини от област Стара Загора и България

По данни на НСИ

Средната брутна заплата в област Стара Загора е 1580 лв.

Средната брутна заплата в област Стара Загора е 1580 лв.
Divident.€U Divident.€U

Областта се нарежда на четвърто място по размер на средната работна заплата

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2022 г.е 1548 лв., за август - 1535 лв. и за септември - 1655 лева. През третото тримесечие на годината средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1580 лв. и нараства спрямо второто тримесечие с 2.1%.Това сочат данните на Националния статистически институт.

Област Стара Загора е на четвърто място по показатели на средна работна заплата в страната. Тя се нарежда след София столица / 2390 лв/, София област //1618 лв/ и Враца /1614 лв/.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Държавно управление“ - с 13.1% и „Строителство“ - със 7.1%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ с 4.5%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4.3%.

В края на септември 2022 г. в сравнение с края на септември 2021 г. наетите лица по трудово правоотношение в областта намаляват с 0,8 %. Най-голямо намаление се наблюдава в икономическата дейност "Преработваща промишленост"- с 1.1 хиляди, а най-голямо умеличение в "Хотелиерство и ресторантьорство"- с 0.2 хиляди.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество