Новини от област Стара Загора и България

Илиан Марков, „Техноинженеринг“: Растат инвестициите на големите компании след ковид кризата

5695 14/11/2022 14:21 Икономика Бизнес
Илиан Марков,  Техноинженеринг :  Растат инвестициите на големите компании след ковид кризата
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

„Техноинженеринг“ е компания специализирана в производство, ремонт и монтаж на енергетично оборудване и дейности, свързани с химическата, циментова индустрия, както и с граждански обекти от промишлеността. Фирмата разполага с производствена база в град Гълъбово.

Разговаряме със собственика на компанията Илиан Марков за проектите на фирмата през 2022 г., за работата на територията на комплекса „Марица Изток“ и възстановяването на икономиката след ковид кризата, както и за плановете през предстоящата 2023 година.

- Господин Марков, каква беше 2022 г. за „Техноинженеринг”?

- За „Техноинженеринг” ЕООД  2022 година беше изключително успешна и натоварена. Работихме на пълни обороти в редица структуроопределящи предприятия за страната, обхващащи индустриите химическа, циментова, енергетика.

- Кои бяха обектите Ви в комплекса „Марица изток” и извън него?

- На територията на комплекс „Марица Изток“ участвахме във всички ремонтни кампании на централите „Ей и ЕС - 3С Марица Изток 1” ЕООД, „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД в частта котелно оборудване, въглеснабдяване, сероочистващи инсталации. Всички договори бяха изпълнени в срок и с необходимото качество без забележки от страна на възложителите.

Извън комплекс „Марица Изток“ работим по изключително сложен проект за изграждане на линия за алтернативни горива в „Девня цимент“ АД, включващ изработка на метални конструкции, монтаж на технологично оборудване и съоръжения. В „Неохим“ АД - Димитровград приключихме дейностите по капиталния ремонт в цех „Азотна киселина“ и „Котли-утилизатори“.

В „Агрополихим” АД за изключително кратки срокове с много добра организация и сменен режим на работа в рамките на месец успяхме да приключим проект за „Подмяна дъно на прилинг кула” изцяло от неръждаема стомана.

Завършихме и ремонта на Реактор-утаител в цех ХВО в „Топлофикация“ – Сливен.

- Какво включва проектът Ви в „Девня цимент”?

- През месец септември 2021 година подписахме договор с „Девня цимент“ за „Реконструкция и модернизация на система заобект Девня цимент подаване на алтернативно гориво към пещ 7”. Работата включва производство и монтаж на метална конструкция, монтаж на специализирано оборудване -  доставка на фирма DI MATTEO, изграждане на система за пожарогасене и система за сгъстен въздух.

Доставения в завода алтернативен горивен материал постъпва в  приемна станция, откъдето посредством система от гумено-лентови транспортьори, след смесване и сепариране, се подава в пещта за изгаряне. Единият от транспортьорите се движи по сложна крива линия и преодолява денивелация от 75 метра, а крайната му станция се обслужва от площадка, висяща на тавана на сградата. Част от оборудването пристига на модули с тегло до 20 тона. Този сложен монтаж беше възможен благодарение на монтажниците-алпинисти и специализираното оборудване, с което фирмата разполага.

- Увеличават ли се инвестиционните проекти на големите компании след ковид кризата?

Смятам че действително се увеличават. В момента отново имаме спечелен сериозен проект, касаещ инвестиции за модернизация на линия за алтернативни горива в циментовата индустрия на територията на „Титан Златна Панега“.

- Инвестират ли в нови проекти централите от комплекса Марица изток през последната година?

- Да, това са инвестиции, касаещи екологията, в т.ч. модернизацията на СОИ 1-4,  модернизация на СОИ 7, модернизация на СОИ 5 и 6  с проект за „Повишаване степента на сяроочистване с ефективност над 97,5% на СОИ 5/6, чрез повишаване на количеството оксидиращ въздух подаван в абсорбера”.

обект Неохим- Предвиждате ли нова инвестиция в модернизация на производството си?

- Ще изградим производствена халета на около 1600 кв. м. закрита, застроена площ. Чрез нея целим да подобрим технологичните си възможности, да закупим нови машини и оборудване и да подобрим условията на труд в производствената ни база. Инвестицията е на ход, в  момента изпълняваме нулев цикъл.

- Има ли яснота в края на тази година кои ще бъдат обектите Ви през 2023 г.?

- С удовлетворение мога да кажа, че още в края на септември преподписахме част от договорите си, както и сключихме договори за реализация на нови проекти, които ни гарантират работа за цялата 2023 година.

- Колко души работят в Техноинженеринг днес? Лесно ли намирате необходимите кадри на пазара на труда?

- Към днешна дата в „Техноинженеринг” ЕООД работят 140 човека. За съжаление подготвени и добре обучени кадри липсват. Малко са желаещите за подобен вид работа, тъй като тя е изключително отговорна, изисква много знания и умения, работи се при неблагоприятни климатични условия, често и на много големи височини.

Ние се опитваме сами да създаваме и обучаваме кадри и да привличаме млади хора, които да продължат съграденото до момента и да се развиват в компанията. За съжаление все още не можем да  достигнем европейските нива на заплащане независимо, че даваме едни от най-добрите възнаграждения за бранша.

Класиранията по обществени поръчки се извършват на база „най-ниска цена”, което не винаги е гаранция за добре свършена работа и същевременно се явява невъзможност за повишаване мотивацията на персонала.

- Какви са плановете Ви за развитие на компанията през следващите години?

- За нас винаги на първо място е стояла грижата за хората, създаването на необходимата мотивация и квалификация, обезпечаването й със съвременна инструментална екипировка и лични предпазни средства, автомобилен парк, така че да се чувстват сигурни и комфортно на работното си място. Да продължим участието си в изпълнението на сложни инженерингови проекти и да диверсифицираме приходите чрез инвестиции в нови дейности, свързани с екологичното производство на енергия.

Коментари към новината

Още новини от Икономика