Новини от област Стара Загора и България

Бюрото по труда в Стара Загора обяви свободните работни места в момента

Бюрото по труда в Стара Загора обяви свободните работни места в момента
Divident.€U Divident.€U

Бюро по труда - Стара Загора обяви днес следните свободни работни места:

РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 • 2 счетоводител
 • 1 инженер, електроник
 • 1 инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура
 • 1 инженер, електрически машини и апарати
 • 1 инженер, конструктор
 • 1 техник, технолог на растителни масла и сапуни
 • 1 лекар
 • 1 търговски пътник

 РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 • 2 касиер
 • 1 готвач
 • 1 дърводелец, мебелист
 • 1 крояч, текстил
 • 1 снабдител, доставчик
 • 4 шивачи

 РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ

 • 20 социални асистенти
 • 2 стъкломияч
 • 10 машинни оператор
 • 3 стругар
 • 2 шлосер
 • 5 заварчици
 • 3 настройчици на шприцмашини и сродни на тях
 • 8 монтажник, ел. елементи
 • 5 монтьор, промишлено оборудване
 • 1 водач, мотокар

Бюрото по труда в Стара Загора обяви още, че влизат в сила промени по проект „Нова възможност за младежка заетост”, изпълняван от Агенция по заетостта, които ще увеличат възможностите за участие на пазара на труда на бизнеса и младите хора до 29 години.

В проекта, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, е добавена нова дейност „Осигуряване на заетост на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 9 месеца с осигурен ментор”. Така се разширява обхватът на заетост на младите хора, като се предоставя допълнителна подкрепа в работния процес.

Възнаграждението на наетите младежи ще бъде в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година.

Подробна информация за актуалните условия по проекта може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта, както и да бъде предоставена от служителите в дирекции „Бюро по труда” в страната.

Коментари към новината

Още новини от Общество