Новини от област Стара Загора и България

В Стара Загора

Огромен интерес към срещата за саниране на жилищни сгради

Огромен интерес към срещата за саниране на жилищни сгради
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Още поне 70 жилищни сгради в Стара Загора се очаква да бъдат санирани безплатно

При огромен интерес премина снощи срещата на домоуправителите в Стара Загора с представители на общинска администрация във връзка с новите възможности за саниране на жилищни сгради. Срещата се излъчи на живо във фейсбук страницата и сайта на Община Стара Загора.
„Идеята на тази среща е да покажем на по-инициативните, че общината е зад вас и ще ви съдейства изцяло по процедурата. Ще направим всичко необходимо максимален брой сгради да се възползват от тази програма“, каза Делян Иванов, секретар на общината.
В срещата участваха главният архитект на Община Стара Загора Младен Иванов, началник отдел „Устройство на териториите“арх. Николай Василев, началникът на „Европейски програми и международно сътрудничество“ Мирослава Шопова и началник отдел „Счетоводство“ Петър Величков. На практика това е ядрото, което ще съдейства при кандидатстване за саниране на жилищните сгради.

Още поне 70 многофамилни сгради в Стара Загора се очаква да бъдат санирани безплатно по новата програма за енергийна ефективност и обновяване на жилищния сграден фонд. Средствата за нея са осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост.
Иванов обясни на присъстващите домоуправители кои са етапите при кандидатстване.

Около 50% от присъстващите на срещата вече са регистрирали Сдружение по Националната програма за енергийна ефективност. Те могат да кандидатстват със същите сдружения. Общината може да направи на този етап промяна в обстоятелствата ако е настъпила такава от времето на издаването до настоящия момент. Ако има такива обстоятелства, УС на Сдружението трябва да декларира промяната в протокол и да го депозира в общината. Промяната ще стане чрез издаване на ново удостоверение от общинска администрация.
По новите правила колкото повече собственици на сградата са представители в сдружението, толкова повече точки получава сградата. МРРБ е уверило, че между 14 и 25 ноември ще дадат одобрените документи за кандидатстване по програмата и тя ще бъде отворена за кандидатстване в началото или средата на декември.

Тези, които нямат сдружение, трябва да извървят пътя от одобряване на насоките за кандидатстване, да стартират процедурата с покана за свикване на общо събрание в жилищните кооперации.
Очакват се промени в Закона за етажната собственост. Кворумът за провеждане на събрания се очаква да падне от 67% на 51%. Поканата за общо събрание трябва да се постави 7 дни преди провеждането на събранието.Общината ще предостави необходимите образци между 14 и 25 ноември на сайта си заедно с всички пояснения за кандидатстване. Там ще бъде качена информация какви задължителни решения трябва да вземе общото събрание.

Вторият етап ще бъде кандидатстване в общината за включване в програмата, което става със заявление по типов образец при спазване на същата процедура, свързана с провеждане на общо събрание.
Община Стара Загора ще подава формуляра за кандидатстване и ще носи отговорността за изпълнение на дейностите по проекта. Първият етап по програмата ще бъде за кандидатстващите до 31 март 2023 г. Тези, които подадат документи до тази дата ще получат безвъзмездна финансова помощ на 100%.

Вторият етап е до 31 декември 2023 г. На тях безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80%. Допустими за кандидатстване са всички жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г.
Новото изискване към сдруженията на собствениците е, че трябва да осигурят технически паспорти и енергийно обследване на сградите, за да кандидатстват за финансиране по програмата. Ако бъдат одобрени за саниране, средствата за тези обследвания ще им бъдат възстановени.
Друг интересен момент в новата програма е включването на възобновяеми енергийни източници, напр. изграждане на фотоволтаични централи, които да подсигурят енергийното потребление на общите части в многофамилните сгради.

Коментари към новината

Още новини от Строителство