Новини от област Стара Загора и България

В Стара Загора

Обучение за действие при ядрена или радиационна авария се проведе в Областна администрация

Обучение за  действие при ядрена или радиационна авария се проведе в Областна администрация
Divident.€U Divident.€U

В Областна администрация днес се проведе обучение във връзка с Областния план за защита при бедствия и аварии в частта му „Ядрена или радиационна авария и трансграничен пренос на радиационни вещества“. В тренировката участваха членовете на Областния щаб за защита при бедствия и аварии, председателстван от областния управител Иван Чолаков, и членовете на щабовете към 11-те общини на Старозагорска област.

Обучението започна в 10 ч. Всички участници бяха оповестени да се явят на определеното място чрез Системата за ранно предупреждение. Представителите на структурите от Щаба докладваха по зададена предварително изходна обстановка (сценарий) с обявяване на бедствено положение и имитиране на предстоящо радиоактивно замърсяване в региона.

На терен бе проиграно разкриването на пунктове за раздаване на таблетки за йодна профилактика на населението.
Тренировката продължи пет часа. За това време бяха изпълнени всички първоначално поставени цели, свързани с повишаване на знанията и на практическите навици на органите на изпълнителната власт и на институциите, които са част от Единната спасителна система.

Коментари към новината

Още новини от Общество