Новини от област Стара Загора и България

Газопреносните оператори на България и Северна Македония подписаха споразумение

Газопреносните оператори на България и Северна Македония подписаха споразумение
Divident.€U Divident.€U

В присъствието на министъра на енергетиката Росен Христов и министъра на икономиката на Република Северна Македония Крешник Бектеши българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД и операторът на газопреносната система на Република Северна Македония „ГА-МА“ АД подписаха споразумение за междусистемно свързване за точката Кюстендил/Жидилово.

Споразумението е от ключова важност за диверсификацията и повишаването на сигурността на доставките на природен газ в Северна Македония, за която Кюстендил/Жидилово е единствената входна точка за доставки на природен газ. Република Северна Македония няма собствени газови находища и хранилище за природен газ и разчита изцяло на преноса през България за гарантиране на необходимите количества газ за страната.

„Този документ е плод на дългогодишното сътрудничество помежду ни и чрез подписването му нашите съседи ще имат допълнителни възможности за диверсификация на източниците и доставчиците на природен газ“, каза по време на церемонията изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов. „Споразумението е реална стъпка към либерализацията на газовия пазар, която има ключово значение за осигуряване на по-евтин природен газ за нашите клиенти“, подчерта и изпълнителният директор на ГА-МА АД Александър Арсич.

Подписването на споразумението става възможно след положените значителни усилия от екипите на двата оператора за създаване на ясни и прозрачни правила и процедури за заявяване и разпределение на количествата. Документът създава възможност на навлизане на нови участници на газовия пазар в Северна Македония.
Точката за междусистемно свързване Кюстендил/Жидилово не е нова, но споразумението предвижда повишаване на техническия капацитет за пренос на газ към Северна Македония с 500 хил. куб. м. дневно (от 2.5 на 3.0 млн. куб. м. дневно) или увеличение със 182 млн. куб. м. годишно. Годишното потребление на страната е около 300 млн. куб. м.

Благодарение на сътрудничеството между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „ГА-МА“ АД Република Северна Македония получава възможност за диверсификация на доставките на природен газ. Очаква се интерес сред пазарните участници да предизвика и възможността за достъп до ликвиден, прозрачен и недискриминационен пазар на платформата за търговия на „Газов хъб Балкан“ ЕАД.
Чрез добре развитата газова инфраструктура на Булгартрансгаз и междусистемната свързаност с всички съседни страни, на пазарните участници (търговци и потребители) в Северна Македония се осигурява достъп до значителни количества газ от алтернативни източници - терминалите за втечнен газ в Югоизточна Европа, както и тръбопроводен газ от Азербайджан и други алтернативни доставчици.

В допълнение Северна Македония ще има възможност да се възползва от услуги по съхранение на природен газ в подземното газохранилище „Чирен“, което е предпоставка както за създаване на резерви на природен газ, така и за постигане на оптимални цени на газа при гъвкаво управление на портфолиото на доставки.
Подписването на споразумението за междусистемно свързване за Кюстендил/Жидилово ще има принос за пазарната интеграция между двете страни и задълбочаване на сътрудничеството в енергийната сфера.

Коментари към новината

Още новини от Икономика