Новини от област Стара Загора и България

Продължава засиленият контрол от страна на РЗИ върху качеството на питейната вода в Стара Загора

Продължава засиленият контрол от страна на РЗИ върху качеството на  питейната вода в Стара Загора
Divident.€U Divident.€U

На 18 октомври служители на РЗИ – Стара Загора извършиха пробонабиране от 5 пункта в Стара Загора, разположени в четири различни зони за водоснабдяване в града, във връзка с продължаващите строително-ремонтни дейности, изпълнявани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора.
Резултатите от направения анализ не показаха отклонения от изискванията за качество, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. РЗИ – Стара Загора продължава да осъществява засилен контрол.
През предходната седмица, от 17 до 23 октомври, в област Стара Загора няма регистрирана повишена заболяемост от чревни инфекции.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество