Новини от област Стара Загора и България

Обединяват музей „Литературна Стара Загора“ и къща музей „Гео Милев“ в общ културен институт

Обединяват музей  Литературна Стара Загора  и къща музей  Гео Милев  в общ културен институт
Divident.€U Divident.€U

Общинските съветници подкрепиха, с 48 гласа За, структурни промени в общинските културни организации музей „Литературна Стара Загора“ и къща музей „Гео Милев“ и създаване на общински културен институт. Мотивите на администрацията гласят, че по този начин, наличните специалисти в двете културни средища ще имат възможност оптимално да ангажират своите професионални знания и умения за осигуряване на целогодишна работа на институцията. Делегираните права на самостоятелност ще бъдат важен стимул за повече инициативност, оперативност, креативност, експедитивност и търсене на допълнителни източници за финансиране чрез различните оперативни програми, фондове и др. Усилията на музейните специалисти ще бъдат насочени към разгръщане на предприемаческия подход в дейността на институцията с цел подобряване на управлението, по-атрактивно представяне на притежаваните фондове и сбирки, привличане на нови публики от града и страната, както и провеждане на маркетингови проучвания и активна реклама.

Съветниците дадоха положителен вот на предложението на Община Стара Загора за организиране и провеждане на конкурс за проект Монумент на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора „В основата е словото“, който да бъде разположен в парк „Св. Игнатий Старозагорски“. Инициативата ще бъде с награден фонд от 10 хил. лева, разпределен между идеите, заели 1-во, 2-ро и 3-то място.

Общинският съвет одобри единодушно кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на старозагорска община. Във втория прием на документи за тази година се включиха 8 заявители, които бяха одобрени да получат сумата от 3 хил. лева.

Местният парламент одобри на своето 45-то заседание промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора, в частта ѝ, касаеща автобусни линии с номера 64 и 13.

На първо четене бе подкрепена Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора. Съветниците гласуваха положително и поемането на краткосрочен дълг, под формата на револвиращ кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД за осигуряване на средства за собственото финансиране на Община Стара Загора по проект BG16M10P002-5.004- 0002 „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“.

Началото на редовното заседание на Общински съвет Стара Загора бе дадено с полагане на клетва от новоизбрания кмет на село Дълбоки Марина Станчева.

Коментари към новината

Още новини от Общество