Новини от област Стара Загора и България

Агро компас

Как да печелим пари от земеделие?

4111 26/10/2022 21:00 Агро Земеделие
Как да печелим пари от земеделие?
Съдържание от Bazar.bg Съдържание от Bazar.bg

Най-подходящото време за бизнес

Сега е най-подходящото време за създаване на местна ферма и за предприемачество в областта, както и за извличане на нужната печалба, на фона на прекъснатите и частично забавени доставки. Възобновяването на локалното производство на различни храни и тяхното предлагане ще направи страната независима от външни вносове и в следващите редове ще разберем, дали това е рентабилна инвестиция и какъв трябва да бъде бизнес планът? Как да получите обработваема земя и начините за финансиране на подобни дейности.

Има ли печалба в земеделието

Това е въпросът, който интересува на първо място всеки предприемач. Сферата на земеделието може да е разнообразна и включва животновъдство или растениевъдството. На фона на постоянно увеличаващите се цени в магазините, малко хора си позволяват консумацията на месо и предлагането на конкурентни оферти би могло да привлече клиенти. Вегетарианците у нас са твърде малко, така че перспективи за печалби със сигурност има. Периодът на изплащане на подобна инвестиция е в рамките на 2-5 години.

Растениевъдството е сезонен бизнес, но съществува и възможност за целогодишно отглеждане в оранжерии. Това е особено валидно за краставиците, доматите, билките, ягодите. Такъв бизнес генерира добри печалби през зимните месеци, когато на пазара пресните плодове и зеленчуци свършват или са много скъпи. Периодът за възвръщаемост на подобен бизнес е в рамките на 12-18 месеца.

Как трябва да изглежда бизнеспланът

След определяне на сферата на дейност в областта на земеделието е важно създаването на грамотен бизнес план, в който да се изчислят приблизителните печалби, разходи, приходи и нужното оборудване и техника, персонал и т.н.

За предварителното оценяване на перспективите на проекта е необходимо да се вземат под внимание следните особености:

  • нужните средства за финансиране на дейността и какъв трябва да е началният капитал;
  • как ще получите земя и каква трябва да е нейната обработваема площ;
  • какви ще са разходите за покупка на селскостопански животни или култури, за изграждане на конструкции за животните или складове за съхранение на обработените култури;
  • какво оборудване и техника е необходимо, какви ще са разходите за тях;
  • колко персонал е необходим и отделните разходи за заплати, комунални разходи и данъци, чиста печалба;
  • какъв е профилът на потенциалните купувачи на продукцията.

Младият предприемач и производител следва да структурира бизнес плана си, така че да е максимално разбираем и информативен. За начало се резюмира и описва бъдещата дейност и нейните цели. Подробно се описва икономическата част, наред с очакваните приходи, разходи, печалба, период за възвръщаемост на инвестицията. Споменава се нужната площ за закупуване, необходимата инфраструктура, комуникации, съоръжения и оборудване.

Извършва се обобщение на финансите, като заплатите на служителите и техният брой, какво количество продукция се планира за производство и в рамките на какъв период от време? За колко време ще се продаде и какви ще бъдат финансовите показатели: общо приходи, разходи и печалба.

Накрая се анализира риска и потенциалните опасности за провал на земеделието, как ще се елиминират и различните ситуации за действие, според очакваното развитие.

Как да изберете земя за земеделие

Изборът и обработваемата площ зависят от мащаба на бизнеса, който се планира. Колкото мащабът е по-голям, толкова и печалбата ще нараства пропорционално. Някои фермери стартират на съществуващи собствени парцели и постепенно разширяват стопанствата си. Има значение и развиваната дейност. Ако планирате отглеждане на дребни животни (зайци, кокошки и други), не е необходима голяма площ. Ако се занимавате със земеделие и посеви на различни култури, ще са нужни няколко декара обработваема земя.

Кои са особеностите при организиране на производството

За да генерира печалба бизнесът, той трябва да е добре смазана “машина”, която да работи пълноценно и на пълни обороти. Производственият процес стои в основата и правилното му организиране и поддържане ще доведе до разписаните в бизнес плана резултати, а защо не и по-добри. В зависимост от избраната дейност в областта на земеделието, предприемачът трябва да закупи нужното оборудване и ресурси. При занимание с животни или растения е необходима покупка на зеленчукови семена, дървета, добитък или птици и т.н.

Според дейността, необходимо е придобиване и на нужното оборудване, техника, прикачен инвентар за обработка при земеделие, трактори, комбайни и др. Свързаните с производството суровини са допълнение и неизменна част от нужните продукти за закупуване. Това може да са качествени фуражи, торове, растения и т.н. От Bazar.bg препоръчват, за пестене на средства, първоначално да се насочите към Агро борсата на сайтовете за обяви, където има пълноценна употребявана техника, която да се спазари изгодно.

От каква документация се нуждаете

За да се занимавате легално със земеделие и да декларирате печалбата си пред държавата се нуждаете и от някои документи. Трябва да сте пълноправен гражданин на Република България и да сте пълнолетен. За да узаконите дейността си, трябва да регистрирате търговско дружество и да наемете счетоводител, който да поддържа документацията в изряден вид и да плаща дължимото към държавата (осигуровки, данъци, такси и други).

Необходимо е изваждане на нужните документи от противопожарната инспекция, санитарните и епидемиологични служби и други.

Как да финансирате дейността си в земеделието

Важен въпрос за уточняване са и начините за финансиране на покупката. Земеделските земи постоянно поскъпват, поради предпочитаната търговия в областта на земеделието, и първоначалната сума за инвестиране не е малка. Имате три начина за придобиване: чрез покупка, наемане или унаследяване. Първият и последният вариант са най-удачни, тъй като сте пълноправен собственик на актива. За покупката можете да използвате заем от банка, от приятели или роднини.

Съществува и трети начин за получаване на нужните пари за инвестиране в покупка на земя. При достатъчен мащаб имате възможност да включите един или няколко инвеститора, давайки им процентен дял от дружеството. Така, те финансират първоначално дейността и имат право на процент от годишните печалби, които са пропорционални на собствеността им в дружеството. За да взимате окончателните решения във фирмата си, условие е вие да сте мажоритарен собственик с над 50% дял.

Коментари към новината

Още новини от Агро