Новини от област Стара Загора и България

Избират проектант за ремонта на пътя Раднево - Гълъбово

4959 26/10/2022 15:24 Строителство Пътища
Избират проектант за ремонта на пътя Раднево - Гълъбово
Divident.€U Divident.€U

28 са офертите за проектиране при ремонта на 60 км третокласни пътища в област Стара Загора

28 са отворените оферти в обществената поръчка за изработване на технически проекти за основен ремонт на близо 60 км третокласни пътища в област Стара Загора. Сред тях са отсечката Раднево – Гълъбово и пътят през с. Маца. Прогнозната стойност на поръчката е 1 196 000 лв. без ДДС. Тя е в четири обособени позиции.

Първата обособена позиция е за проектирането на основния ремонт на 23,5 км от път ІIІ-609 Дъбово – Яворовец – Борущица /от км 0 до км 23+500/. Отворени са 12 оферти. Те са на:

Обединение „ПЪТЕКСПЕРТ СТАРА ЗАГОРА“, с участници: „ПЪТКОНСУЛТ 2004“ ООД и „ТСМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД;
„ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;
„АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
„ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;
„ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;
Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей” ДЗЗД, в което участват: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, в което са: „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД;
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
„ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Участъкът, предвиден за рехабилитация, преминава през селата Яворовец и Борущица. Трасето е в недобро състояние, с намален габарит и недостатъчна носимоспособност на настилката, с множество дупки и с лошо отводняване. Състоянието му допълнително се влошава от превозващите дървен материал тежкотоварни камиони в района, поради което е ограничено движението на товарни автомобили над 7 тона в чертите на с. Борущица. В отсечката има две големи съоръжения, които също ще бъдат ремонтирани – надлез над път I-6 Казанлък - Сливен и мост над р. Дъбовска преди с. Яворовец.

Във втората обособена позиция е изработването на технически проект за ремонта на 3,6 км от път III-609 Борущица – Кръстец /от км 23+500 до км 27+100/. Участъкът преминава през ж. п. линия, където трасето е нарушено. Съоръжение за преход през ж. п. линията не е изградено, поради което движението на автомобилите е пренасочено през водосток под ж. п. линията. Отворени са 4 оферти на:
„ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;
„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;
„ВИА-ПЛАН“ ЕООД.

Третата обособена позиция е за проектирането на рехабилитацията на 5,3 км от път III-536 Меден кладенец – Скалица – Овчи кладенец – Маца – Полски градец в участъка през с. Маца /от км 41+227 до км 46+527/. Отсечката е с разрушена настилка, с множество дупки и пропадания, с компрометирана отводнителната система. Отворени са 3 оферти. Те са на:
„ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;
„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
„ВИА-ПЛАН“ ЕООД.

В четвъртата обособена позиция е изготвянето на технически проект за основния ремонт на 27,4 км от път III-554 Раднево – Гълъбово /от км 20+100 до км 47+500/. Пътят е построен през 1976 г. и от тогава не е основно ремонтиран. Третокласното трасе е основна пътна връзка на населените места в общините Раднево и Гълъбово. По него ежедневно преминават тежкотоварни автомобили и автобуси, превозващи работещите в ТЕЦ „Марица – Изток“, ТЕЦ Гълъбово, Брикетна фабрика Гълъбово, рудник „Трояново-3“.

Отворени са 9 оферти. Те са на:
„АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
„ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;
Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, с участници: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
„РУТЕКС“ ООД;
ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, в което са: „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД;
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
„ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Отсечката преминава през градовете Раднево и Гълъбово и селата Любеново и Бели бряг. Необходимо e да се направи обстойно обследване на 6 големи съоръжения: мост над дере при 26-ти км; мост над р. Овчарица при 37-ми км; два ж. п. надлеза при 39-ти км; мост над р. Съзлия при 42-ри км; надлез при 42-ри км.

Срокът за изпълнение за всяка от четирите обособени позиции е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

В момента се провежда и обществена поръчка за проектиране при ремонта на три третокласни отсечки в областта с обща дължина близо 38 км – 15 км от път III-503 Средец – Опан – Симеоновград, 4,5 км от път III-559 Полски градец– Светлина – Тополовград – Устрем и 18,3 км от път III-5031 Опан – Венец – Разделна – Гълъбово.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът за изпълнението им.

Коментари към новината

Още новини от Строителство