Новини от област Стара Загора и България

В област Стара Загора

Отвориха офертите за технически проекти по ремонта на 38 км третокласни пътища

3832 19/10/2022 16:00 Строителство Пътища
Отвориха офертите за технически проекти по ремонта на 38 км третокласни пътища
Divident.€U Divident.€U

Отворени са офертите в обществената поръчка за изработване на технически проекти за основния ремонт на близо 38 км третокласни пътища в област Стара Загора. Прогнозната стойност е 756 000 лв. без ДДС. Тръжната процедура е в три обособени позиции.

11 са отворените оферти в първата позиция, която е за проектирането на основния ремонт на 15 км от третокласния път III-503 Средец – Опан – Симеоновград /от км 0 до км 15/. Трасето е основна пътна връзка на населените места от община Симеоновград с област Стара Загора. Отсечката, която ще се ремонтира, започва при кръстовището с път I-5 Стара Загора – Димитровград, преминава през с. Средец, с. Опан и с. Бяло Поле, и завършва при 15-ти км преди разклона за с. Столетово.

Отворените офертите са на:

 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
 • „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
 • „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;
 • „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;
 • „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
 • Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
 • „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
 • „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
 • „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Във втората позиция е изработването на технически проект за основния ремонт на 4,5 км от път III-559 Полски градец– Светлина – Тополовград - Устрем. Участъкът започва от кръстовището с път II-55 Велико Търново – Свиленград и завършва при границата с област Хасково.

Постъпилите 5 оферти са на:

 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
 • „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
 • „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД.

  9 са офертите в третата обособена позиция за проектирането на основния ремонт на 18,3 км от третокласния път III-5031 Опан – Венец – Разделна – Гълъбово /от км 0 до км 18+300/. Трасето е основна пътна връзка за населените места в община Гълъбово и алтернатива на третокласния път между Опан и Симеоновград. Участъкът започва от с. Опан, преминава през с. Венец и с. Разделна, и завършва в гр. Гълъбово.

  Отворените оферти са на:
 • Обединение „ПЪТЕКСПЕРТ СТАРА ЗАГОРА“, в което участват: „ПЪТКОНСУЛТ 2004“ ООД и „ТСМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД;
 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
 • „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
 • „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;
 • „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;
 • „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
 • „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД.

  Срокът за изпълнение за всяка от трите обособени позиции е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

  Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности.

  Целта на обществената поръчка е да се осигури проектна готовност за цялостна рехабилитация на пътните участъци и реконструкция на пътното платно. Предвидени са локални ремонти, подмяна на асфалтова настилка, подобряване на отводняването на пътното платно чрез възстановяване на банкетите, канавките и водостоците. Планирано е проектирането на основен ремонт и на прилежащите съоръжения /мостове/ и др.

Коментари към новината

Още новини от Строителство