Новини от област Стара Загора и България

Осем пътни фирми искат да ремонтират надлеза при село Ягода

4057 18/10/2022 16:54 Строителство Пътища
Осем пътни фирми искат да ремонтират надлеза при село Ягода
Divident.€U Divident.€U

Осем са офертите в обществената поръчка за изработване на технически проект за ремонта на надлеза при км 0 на път ІIІ-5007 Ягода – Конаре, преминаващ над път І-5 Казанлък – Стара Загора.

Съоръжението е част от пътен възел „Ягода“. То е в аварийно състояние и е с намалена носимоспособност поради разрушения по главните греди вследствие на удар от извънгабаритно превозно средство.

Надлезът е с дължина 78 м, широчината на пътното платно е 10 м, има и два тротоара по 1,25 м.

Отворените оферти са на:

· ПЪТПРОЕКТ ЕООД;

· ВИА-ПЛАН ЕООД;

· Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което участват: "Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;

· ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД;
· ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД;

· ТРАНСКОНСУЛТ-22 ЕООД;

· ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД;

· ИЛИЯ БУРДА ЕООД.

Прогнозната стойност на поръчката е 66 924 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 90 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

Целта на обществената поръчка е да се изработи технически проект за ремонтно-възстановителни работи на пътното съоръжение, гарантиращ технико-експлоатационни показатели, съответстващи на новите нормативни документи, носимоспособност и дълготрайност на надлеза, както и да се осигурят безопасни условия на движението и комфорт на пътуващите.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение.​

Коментари към новината

Още новини от Строителство