Новини от област Стара Загора и България

Изследователи от Тракийски университет взеха участие в Академия “ИНТЕ-ЖИВО”

Изследователи от Тракийски университет взеха участие в Академия  ИНТЕ-ЖИВО”
Divident.€U Divident.€U

Академия ИНТЕ-ЖИВО събра на 14 и 15 октомври 2022 г. на двудневен форум в Сърница редица изследователи от Тракийски университет, Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН, Институт по механика към БАН, Институт по биология и имунология на размножаването Акад. Кирил Братанов към БАН, Технически университет – София и Русенски университет „Ангел Кънчев“. Програмата на събитието, което се организира от Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“, бе изключително богата на презентации и видеоматериали, демонстрационни секции и отворени дискусии между участниците.

Първият ден на Академията представи възможностите за внедряване на автономна роботика в Smart farms, ролята на интелигентните системи за реализиране на генетичен прогрес, както и приложението на IoT (Internet of Things) в сектор говедовъдство за контрол и наблюдение на поведението на животните – сензори, мониторингова система и безпилотни летателни апарати. На участниците бе демонстрирано практическото приложение и ефективност на модерната апаратура, с потенциал да развие науката и иновациите в животновъдството.

Работната сесия в ден втори бе открита с темата за проектиране безпилотни летателни апарати, както и с резултатите от проведените тестове за управление и визуално следене на създадените моделите. Нагледно бе представен сервизния робот-дрон, който е високо маневрен и може да изпълнява задачи, свързани със складиране и/ или доставка на готова продукция. Засегната бе и икономическата тематика с особено внимание върху моделите за управление на складовите наличности и прилагане на ИКТ в управлението на финансите и инвестиционните решения на стопанствата. Новите образователни подходи и приложението им в контекста на интелигентното животновъдство, обединиха всички взаимообвързани научни теми в програмата в обща концепция за трансфер на знанието към предефинираните целеви групи.

По време на дискусиите бе засегната и актуалната концепция за кръгов икономически цикъл чрез оползотворяване на отпадъците за производство на първичен енергоносител, основно био газ, който ще се използва в когенерационни инсталации.
Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.

 

Коментари към новината

Още новини от Образование