Новини от област Стара Загора и България

От януари до септември 2022 г.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе почти 12% от електроенергията в страната

ТЕЦ  КонтурГлобал Марица Изток 3  произведе почти 12% от електроенергията в страната
Divident.€U Divident.€U

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е осигурила 11.8% от общо произведената в страната електрическа енергия за периода 1 януари – 30 септември 2022 г. Произведеното количество е достатъчно да покрие средното потребление за 9 месеца на почти 1 300 000 български домакинства.

„Като една от най-големите производствени мощности в България, която работи изцяло с местен ресурс, нашата електроцентрала е ключов компонент от енергийната система на страната. Стремим се да бъдем на своето място и да помагаме в тези сложни времена за енергийния сектор, икономиката и цялото българско общество,“ заяви Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ покрива напълно изискванията на европейското законодателство за опазване на околната среда и безопасност. В централата до момента са инвестирани 1,4 милиарда лева за екологични подобрения, модернизация, безопасна експлоатация и здравословни условия на труд. Благодарение на мащабна рехабилитация и модернизация ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е първата електроцентрала в региона на Югоизточна Европа, която отговаря на най-строгите европейски норми за опазване на околната среда и безопасност. От 12 години тя защитава успешно и сертификациите си по международните стандарти за управление на околната среда и на здравословните и безопасни условия на труд, ISO 14000:2015 и ISO 45001:2018 (преди - OHSAS 18001:2007).

В края на август 2022 г. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ приключи успешно годишния планов ремонт на мощностите си, който гарантира ефективната и безопасна работа на централата през зимния сезон, когато натоварванията са традиционно по-големи заради ниските температури и високото потребление на електроенергия.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

Коментари към новината

Още новини от Икономика