Новини от област Стара Загора и България

График на Кампанията за набиране на кандидати за приемни родители за област Стара Загора

График на Кампанията за набиране на кандидати за приемни родители  за област Стара Загора
Divident.€U Divident.€U

Областният екип по приемна грижа – Стара Загора набира кандидати за приемни родители за област Стара Загора, като специален фокус е насочен към предоставянето на социалната услуга за деца на възраст от 0 до 3 г. и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания.

Кампанията за набиране на кандидати за приемни родители ще се проведе в периода от 17.10.2022 г. до 28.10.2022 г., в общинските центрове на шестте общини – партньори от област Стара Загора, както следва:
На 17.10.2022 г. в гр. Стара Загора, на централната алея пред Община Стара Загора от 10:00 часа до 14:00 часа.
На 19.10.2022 г. в гр. Казанлък, на площад „Севтополис“ от 10:00 часа до 14:00 часа.
На 21.10.2022 г. в гр. Чирпан, на площад „Съединение“ от 10:00 часа до 14:00 часа.
На 24.10.2022 г. в гр. Мъглиж, на площад „ 3-ти март“ от 10:00 часа до 14:00 часа.
На 26.10.2022 г. в гр. Павел баня, пред сградата на Община Павел Баня от 10:00 часа до 14:00 часа.
На 28.10.2022 г. в гр. Раднево, пред сградата на Община Раднево от 10:00 часа до 14:00 часа.
Екипът ще информира на място обществеността за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства, както и за протичането на самата процедура.
Област Стара Загора е една от 28-те области в страната, включени в Проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, развиващ социалната услуга „Приемна грижа“ в страната. Проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Проект „Приеми ме 2015“ се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините в Република България.

 

 

Коментари към новината

Още новини от Общество