Новини от област Стара Загора и България

Строителство

ЦИЕС - Стара Загора спечели търг за обектов контрол на Лидл България

ЦИЕС - Стара Загора спечели търг за обектов контрол на Лидл България
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Строителната лаборатория на ЦИЕС прилага над 150 метода за изпитване

Център за изпитване и европейска сертификация - Стара Загора спечели търг на търговска верига Лидл за номинирана строителна лаборатория, на която ще се възлагат лабораторни изпитвания на строителни продукти на обектите на Лидл България на етап строителство и преустройство. ЦИЕС – Стара Загора беше предпочетен след провеждане на тръжна процедура в три етапа, която продължи 6 месеца.

„Сключихме договор с Лидл, тъй като отговаряме на всички критерии – независима лаборатория, с голям обхват, акредитирана, нотифицирана и с висок имидж“, каза за Divident.EU управителят на ЦИЕС – Стара Загора инж.Благовеста Шинева.
По проекта за контрол на новите обекти на Лидл ще се включат специалистите от строителната лаборатория на ЦИЕС, която е доказала своята компетентност в цял свят. Тя прилага над 150 метода за изпитване.

В началото на тази година ЦИЕС постигна още един успех, получавайки одобрение като орган за оценяване на съответствието в Обединените арабски емирства. Така старозагорската компания се нареди сред останалите 56 организации от цял свят, които имат право да изпитват и сертифицират продукти, които се търгуват на територията на ОАЕ. Сега ЦИЕС кандидатства за територията на Оман и очаква да получи одобрение като орган за оценяване на съответствието със своите четири лаборатории.

Успех на старозагорската компания беше откритата първа в страната лаборатория за изпитване на лични предпазни средства. В нея ЦИЕС инвестира 250 000 евро – предимно в модерна апаратура. Център за изпитване и европейска сертификация подготвя необходимите документи за акредитация на новата лаборатория.
Също така компанията има богат опит в обследването за енергийна ефективност на сгради, предприятия и промишлени системи. Основна задача през следващите седмици, в отдела за Енергийна ефективност, ще бъде работата по програмите за енергийна ефективност. Предстои да стартират програми за енергийно обновяване на държавни и общински сгради, сгради в сферата на производството, търговията и услугите, сгради от сектор туризъм, както и за саниране на частни жилищни сгради в страната.

Коментари към новината

Още новини от Строителство