Новини от област Стара Загора и България

Статистика

С 11% за последните 10 години е намаляло населението на Стара Загора

1972 03/10/2022 12:40 Общество България
С 11% за последните 10 години е намаляло населението на  Стара Загора
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

199 са местата без население в страната

С 11 % или с 36 хил. 758 души е намаляло населението на регион Стара Загора за последните 10 години. Това сочат данните на НСИ от последното преброяване, направено в периода 7 септември - 10 октомври 2021 г.
Те бяха официално оповестени днес, ден след изборите.

Намаление на населението се отчита във всички области на България. За сравнение в Пловдив населението е намаляло с 7,1% за последните 10 години, в Бургас – с 8,5%, а в София – с 1,3%.
Най-голямо е намалението на населението в област Видин – 25,4%, в Смолян – 20,9%, в Добрич – 20, 8%.

Увеличава се броят на застаряващото население в страната. Хората на 65 години и над тази възраст в Стара Загора са 24,3%.
Най-висок е делът на младото население в Сливен – 18%, в Бургас – 15,3% и в Ямбол – 15%.
Най-голямата по размер остава София-столица с население 1 274 290, следвана от областите Пловдив (634 497), Варна (432 198) и Бургас (380 286). В четирите най-големи области живее 41.7% от населението на страната. Най-малката област е Видин с население 75 408 души, или 1.2% от населението на страната.

Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 518 789 души. Жените са 3 383 527, а мъжете 3 136 262, или на 1 000 жени се падат 927 мъже.
В периода между последните две преброявания населението на страната е намаляло с 844 781 души или с 11.5%. резултатите показват, че средногодишният темп на намаление на година се увеличава с 0.7 през периода 2001-2011 г. на 1.2 през периода 2011-2021 г.
Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на страната, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

Намалението на населението в резултат на отрицателния естествен прираст е минус 501 хиляди, или 59.3% от общото намаление. Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, като най-голямо е намалението на броя на населението през 2021 г. (минус 90 317 души).

С население над 100 000 души са шест града в страната - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора, в които живеят 34.5% от населението на страната, или всеки трети. Най-малкият град е Мелник, а най-голямото село е Лозен с население 6 471 лица.
Населените места без население са 199. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кюстендил. Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души - 2 561.

Към 7 септември 2021 г. страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини. Половината от населението на страната (51.2%) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък брой на населението е в Северозападният район - 691 000 души, или 10.6% от населението на страната. И в шестте статистически района населението намалява спрямо предходното преброяване, като най-голямо е относителното намаление в Северния централен и Северозападния, а най-малко в Югозападния.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество