Новини от област Стара Загора и България

Приемат оферти за основен ремонт на близо 60 км третокласни пътища в Старозагорско

4534 28/09/2022 14:00 Строителство Пътища
Приемат оферти за основен ремонт на близо 60 км третокласни пътища в Старозагорско
Divident.€U Divident.€U

Областно пътно управление – Стара Загора обяви обществена поръчка за изработване на технически проекти за основен ремонт на близо 60 км третокласни пътища в областта. Сред тях са отсечката Раднево – Гълъбово и пътят през с. Маца. Прогнозната стойност е 1 196 000 лв. без ДДС.

Кандидатите могат да подават офертите си до 25 октомври 2022 г. В момента се провежда обществена поръчка за проектиране при ремонта на три третокласни отсечки в областта с обща дължина близо 38 км – 15 км от път III-503 Средец – Опан – Симеоновград, 4,5 км от път III-559 Полски градец– Светлина – Тополовград – Устрем и 18,3 км от път III-5031 Опан – Венец – Разделна – Гълъбово

Обявената днес обществената поръчка е в четири обособени позиции. Първата обособена позиция е за проектирането на основен ремонт на 23,5 км от път ІIІ-609 Дъбово – Яворовец – Борущица /от км 0 до км 23+500/. Прогнозната стойност е 470 000 лв. без ДДС. Участъкът, предвиден за рехабилитация, преминава през селата Яворовец и Борущица. Трасето е в не добро състояние, с намален габарит и недостатъчна носимоспособност на настилката, с множество дупки и с лошо отводняване.

През годините отсечката е поддържана чрез текущия ремонт, но резултатът е краткотраен. Състоянието й допълнително се влошава от превозващите дървен материал тежкотоварни камиони в района, поради което е ограничено движението на товарни автомобили над 7 тона в чертите на с. Борущица. В отсечката има две големи съоръжения, които също ще бъдат ремонтирани – надлезът над път I-6 Казанлък – Сливен и мостът над р. Дъбовска преди с. Яворовец.

Във втората обособена позиция е изработването на технически проект за ремонт на 3,6 км от път III-609 Борущица – Кръстец /от км 23+500 до км 27+100/. Индикативната стойност е 72 000 лв. без ДДС. Участъкът преминава през ж.п. линия, където трасето е нарушено. Съоръжение за преминаване през ж.п. линията не е изградено, поради което движението на автомобилите е пренасочено през водосток под ж.п. линията.

Третата обособена позиция е за проектирането на рехабилитацията на 5,3 км от път III-536 Меден кладенец – Скалица – Овчи кладенец – Маца – Полски градец в участъка през с. Маца /от км 41+227 до км 46+527/. Прогнозната стойност е 106 000 лв. без ДДС. Отсечката е с разрушена настилка, с множество дупки и пропадания, с компрометирана отводнителната система.

В четвъртата обособена позиция е изготвянето на технически проект за основен ремонт на 27,4 км от път III-554 Раднево – Гълъбово /от км 20+100 до км 47+500/. Индикативната стойност е 548 000 лв. без ДДС. Пътят е построен през 1976 година и от тогава не е основно ремонтиран. Третокласното трасе е основна пътна връзка на населените места в общините Раднево и Гълъбово. По него ежедневно преминават тежкотоварни автомобили и автобуси, превозващи работещите в ТЕЦ „Марица – Изток“, ТЕЦ Гълъбово, Брикетна фабрика Гълъбово, рудник „Трояново-3“. Участъкът, предвиден за ремонт, преминава през градовете Раднево и Гълъбово и селата Любеново и Бели бряг. Необходимо e да се направи обстойно обследване на 6-те големи съоръжения в участъка: мост над дере при 26-ти км; мост над р. Овчарица при 37-ми км; два ж.п. надлеза при 39-ти км; мост над р. Съзлия при 42-ри км; надлез при 42-ри км.

Срокът за изпълнение за всяка от четирите обособени позиции е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности.

Коментари към новината

Още новини от Строителство