Новини от област Стара Загора и България

Общинските съветници решават за нова частна болница в Стара Загора

Общинските съветници решават за нова частна болница в Стара Загора
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

По план инвестицията трябва да се реализира за 72 месеца

На заседанието на Общинския съвет в Стара Загора, което ще се проведе на 29 септември, ще бъде обсъдено инвестиционното намерение на „Търговска Лига – Глобален аптечен център“ АД за изграждане на нова многопрофилна болница за активно лечение с Диагностично-консултативен център и Дом за стари хора. Инвестицията е в размер на 100 млн. лева. Тя трябва да се реализира на два етапа за период от 72 месеца.

От инвестиционното намерение се разбира, че новата частна болница ще бъде изградена в Индустриална зона „Загоре“. Инвеститорът е заявил желание да закупи два парцела – от 14 000 кв.м. и от 5 700 кв.м.
На заседанието си общинските съветници на Стара Загора трябва да гласуват продажбата на съответните парцели, както и да упълномощят представител на Община Стара Загора в качеството и на акционер в Индустриална зона „Загоре“. Този представител ще участва в Общото събрание на „Индустриална зона Загоре“, в което ще се включи и представител на държавата като съакционер в старозагорската индустриална зона.

Ако предложението получи одобрението на старозагорските старейшини, инвестицията ще бъде най-голямата в Стара Загора за последните 15 години, коментира общинският съветник от ГЕРБ Таньо Брайков.
На сесията в четвъртък, местният парламент ще гласува и за удостояване посмъртно с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“на доц. Злати Златев.

Местният парламент ще гласува още Промяна по бюджета на община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и актуализация на инвестиционната програма за 2022 година.
Ако предложението срещне подкрепа, то ще бъдат включени основни ремонти на улици в селата Яворово, Казанка, Сулица, Остра могила, Калояновец и други, както и в града, заедно с обезпечаването на благоустрояването на междублокови пространства. В предложението на Общинска администрация са описани и вътрешно компенсирани промени в разходите за инвестиции, свързани със завишаване на стойностите на някои от обектите заради драстично увеличените пазарни цени на строителните материали и разходите за труд.

От планираните разходи за благоустрояване на дворни пространства на детски ясли до края на годината ще бъдат реализирани такива в ДЯ № 1, ДЯ № 8 „Кокиче“ и ДЯ № 13 „Росица“. За останалите са изготвени проекти, а ремонтните дейности ще бъдат включени в инвестиционната програма за следващата година.

Ще бъде обсъдена и гласувана Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30. 06. 2022 година. В предложението е записано, че общите приходи по бюджета на общината за първото шестмесечие на годината са достигнали сумата 136 692 198 лева, от които приходи с държавен характер 72 736 633 лева и приходи с общински характер 63 955 565 лева. Спрямо уточнения годишен план 214 038 183 лева общите приходи са изпълнени 63.86 на сто. Отчетените разходи за същия период възлизат на 84 866 577 лева, от които държавни разходи – 53 365 818 лева,общински разходи – 30 344 380 лева и дофинансиране на държавни разходи с общински приходи – 1 156 379 лева.
В дневния ред на заседанието на ОбС влиза още избор на управител на МЦ „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД и вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД град Стара Загора.
Общинските съветници ще се произнесат и за именуване на улици в селата Богомилово и Змейово.

Коментари към новината

Още новини от Общество