Новини от област Стара Загора и България

Стара Загора

Тракийският университет отваря врати за наука и изкуство в Европейската нощ на учените

Тракийският университет отваря врати за  наука и изкуство в Европейската нощ на учените
Divident.€U Divident.€U

На 30.09.2022 г. ще се проведе Европейска нощ на учените - инициатива с дългогодишна история и традиции за Тракийския университет.
Проектът включва дейности, с които да се насърчава интереса на младите хора (ученици, студенти, учени) и педагози към STEAM и изследователска кариера, подхранване на нова култура на творчество, научно любопитство, иновативен дух и отговорност към опазването на околната среда, както и повишаване на обществената готовност да се ангажира с гражданската наука, Отворена наука и Отворени иновации дейности.

ПРОГРАМА:
10:00 - 14:00: Отворени врати - STEM център (ДИПКУ);
14:00 - 18:00: Отворени врати - Ректорат:
- 14:00 - 16:00: Отворени врати на лаборатории в Тракийски университет;
- от 15:00: Представяне на иновативни дейности и научни достижения в ТрУ; Форум на университета;
- 16:00 - 17:00: Официално откриване и награждаване на победителите в конкурсите, ТрУ - Форум;
- 14:30 - 18:00: Отворени врати на музеите на Тракийски университет; Музей на коня, Анатомичен музей (ВМФ), Музей на Ветеринарното дело, Музей на Аграрния факултет;
- 16:30 - 18:00: Презентации на научни проекти и дейности в ТрУ, Заседателна зала;
от 18:00: Музикална и артистична програма; ТрУ-Форум.
ВХОД: СВОБОДЕН

Проект „Европейска нощ на учените К-Трио 2022-23“ (101061564 — K-TRIO) изпълнява Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет Стара Загора. Той е финансиран по програма Хоризонт Европа на Европейската комисия.
Плакат и корица на събитието: Иоанна Виденова (студент в 4-ти курс, специалност ПОИИГД) и доц. д-р Ани Златева

Коментари към новината

Още новини от Образование