Новини от област Стара Загора и България

ВиК ще добива висококалоричен газ от утайката в Пречиствателната станция на Стара Загора

2242 16/09/2022 16:45 Икономика Бизнес
ВиК ще добива висококалоричен газ от утайката в Пречиствателната станция на Стара Загора
Divident.€U Divident.€U

Висококалоричен газ от утайка ще се добива от утайката, отделяна при пречистването на отпадните води на Стара Загора в Пречиствателната станция край града.

Глобалните климатични промени и високата енергоемкост на съвременните производства извеждат на преден план разработването на технологии за производство на чиста и достъпна електрическа енергия, както от възобновяеми източници, така и от органични горива, в това число и от утайка от пречиствателните станции за отпадъчни води, каквото има в град Стара Загора.

Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора съвместно с професор д.т.н.инж. Жеко Ганев, управител на старозагорската фирма „Елфи Тех“ ЕООД планират да реализират на територията на ПСОВ Стара Загора инсталация за генериране на висококалоричен газ, чрез термично разграждане на утайката.

Разработената от проф. Ганев и екипът му технология за термично разлагане на биомаса под действието на висока температура, за получаване на висококалоричен газ показва, че утайка на старозагорската станция е изключително подходяща за целта, тъй като структурата й и количеството въглеводороди в нея са оптимални за термична деструкция.

Иновативна разработка на „Елфи Тех” ЕООД и анализите на експерти на база тестови изпитвания показват, че процесите за получаване на висококалоричен газ получен от утайката са високоефективни, екологично приемливи, икономически рентабилни и приложими за промишлено внедряване.

Коментари към новината

Още новини от Икономика