Новини от област Стара Загора и България

Мини Марица-изток: Целта ни е дълга експлоатация при спазване на екологичните норми

Мини Марица-изток: Целта ни е дълга експлоатация при спазване на екологичните норми
Divident.€U Divident.€U

Ръководството на "Мини Марица-изнок" ЕАД разпространи становище, в което посочва значението на въгледобивното дружеството за стабилността на енергийната система в България, мерките, които взима, за да повиши енергийната ефективност на производството си, като в същото време спазва най-високи екологични норми и стандарти.

Ето пълния текст на становището:

„Мини Марица-изток“ ЕАД е основен гарант за енергийната сигурност в страната. В днешните предизвикателни времена, комплексът има още по-съществено значение за икономическата стабилност на България. Най-голямото въгледобивно дружество е важна част от енергийния микс, особено на фона на несигурните доставки на природен газ в Европа и страната.

„Мини Марица-изток“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на екологичните норми в България. Добивната дейност на „Мини Марица-изток“ ЕАД се извършва посредством внедрени високотехнологични и енергоефективни техники и технологии.

Инвестиционната програма на дружеството е насочена към подобряване и увеличаване на енергийната ефективност. С цел опазване на околната среда и повишаване качеството и количеството на флората и фауната в района, ММИ рекултивира и възстановява експлоатираните райони, при най-високи екологични норми и стандарти. Резултат от тази дейност са животинския и растителен свят на територията на комплекса.

Подобряването на екологията в района се отразява благоприятно на здравето и живота на хората и гарантира устойчивата работа на комплекса „Марица-изток“.

Лигнитните въглища, добивани в „Мини Марица-Изток“ са основната горивна компонента за централите от комплекса „Марица-изток“ и производството на електроенергия в страната. Общата ни цел е електропроизводството, при максимално спазване на екологичните норми, без намаляване на мощности и при въвеждане на решения и инвестиции, които да подобрят екологичните показатели в региона."

Коментари към новината

Още новини от Икономика