Новини от област Стара Загора и България

15 септември

В Казанлък посрещат учениците в обновени сгради и училищни дворове

В Казанлък посрещат учениците в обновени сгради и училищни дворове
Divident.€U Divident.€U

Голяма част от образователната инфраструктура на Казанлък е обновена. Учениците ще се радват на нови спортни площадки и доворове през тази и следващата учебна година, съобщават от общинското ръководство.
Ремонти дейности през летните месеци имаше в ОУ Паисий Хилендарски – там беше изградена площадка по безопасност на движението по пътищата и отводняване на двора.

Тази година се извършва първи етап от планирания ремонт на дворното пространство на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ и ПГ „Академик Петко Стайнов“ в град Казанлък, на стойност 170 000 лв. Ремонтните дейности включват подновяване на настилката и отводняване на общото дворно пространство на двете училища. За изпълнение на вторият етап Община Казанлък получи одобрение от Министерството на образованието и науката на проектно предложение за обновяване на спортната площадка на двете училища. Проектното предложение е по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища – 2022 г. Училищната спортна площадка е с площ 4 000 кв. м и ще бъде цялостно обновена. Реализацията на проекта ще бъде осигурена със спечеленото финансиране от 94 240,00 лв. от Министерството на образованието и науката и 167 432,00 лв. самофинансиране от Община Казанлък.

Общината приключва третия етап от изграждането на Академията за развитие на таланти в село Розово, който се финансира по Проект „Красива България. Третият етап включва изграждане на отоплителна инсталация, ремонт на приземния етаж за създаване на столова и изграждане на противопожарна външна стълба в сградата. Общината планира да кандидатства за четвърти етап по същата програма.

Продължават строителните дейности по изграждане на нов корпус на Профилираната математическа гимназия „Никола Обрешков“. До средата на следващата година ще бъде изграден новия корпус, който включва 12 класни стаи.
Община Казанлък изпълнява проект по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2022г. Проектът е на стойност 2 млн. лв.

В ОУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Казанлък се изгражда площадка по БДП и се извършва отводняване на спортното игрище, на стойност от 30 000 лв. В ОУ „Георги Кирков“, гр. Казанлък се извършва ремонт на санитарни помещения, укрепителни дейности в столовата, на стойност 45 000 лв, а в СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък се изграждат и обособяват зони за провеждане на учебни занятия и спорт на открито във вътрешния двор на училището, обособява се музей на училището по повод на предстоящия юбилей, изгражда се библиотека, продължават и довършителните дейности по изграждане на STEM-центъра, като всички разходи възлизат на стойност от 180 000 лв.

В ОУ „Христо Ботев“, с. Енина през изминалата година се направи цялостен ремонт на спортното игрище, на стойност 34 275, а през лятото на 2022 г. започна подмяна на настилката на дворното пространство, на стойност 52 300 лв.
В ОУ „Васил Левски“, с. Бузовград се извършва вътрешен ремонт на първи етаж – смяна на дограма на коридора, вътрешен ремонт на класните стаи и на коридора и цялостен ремонт на санитарните помещения, закупуване на печки за отопление, ремонт на капандурата. Всички ремонтни дейности са на обща стойност от 85 000 лв.

Предстои до края на годината да бъдат разкрити филиали на „Детска млечна кухня“ в още две населени места от общината за раздаване на храна на деца до 3 години – в детската градина в гр. Шипка и в детската градина в с. Розово, съобщи зам.-кметът на Казанлък Лилия Цонкова.

За подобряване на работната среда в здравните кабинети в детските градини и училища в община Казанлък бяха извършени строително-ремонтни дейности, които включват - подмяна на дограма, подмяна на подова настилка, поставяне на окачен таван, подмяна на осветителни тела, подмяна на мивка и облицовка с фаянсови плочки, подмяна на проточен бойлер, боядисване на стени и тавани, на обща стойност 34 667 лева.

Обновено бе медицинското оборудване и обзавеждане, както и офис-обзавеждането в здравните кабинети, на обща стойност от 60 875 лева. Осигурена е офис-техника – компютърна конфигурация (компютър, монитор, мишка, клавиатура) и лазерен принтер 3 в 1 във всеки здравен кабинет, на обща стойност 20 370 лева.

През новата учебна година предстои в здравните кабинети да бъде внедрен интегрирана информационна система „Училищно и детско здравеопазване“ (“Joystick kids healthcare”), която ще дигитализира дейностите в кабинетите.

 

Коментари към новината

Още новини от Образование