Новини от област Стара Загора и България

Избори 2022

ГЕРБ регистрира листата си в Стара Загора, водач е Красимир Вълчев

ГЕРБ  регистрира листата си в Стара Загора, водач е Красимир Вълчев
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

На четвърто място в листата е младият архитект Мартин Паскалев

Областният координатор на ПП ГЕРБ Радостин Танев подаде документи за регистрация в РИК Стара Загора на кандидатдепутатската  листа на партията. Тя е от 22 души.
Водач на листата отново е бившият министър на образованието Красимир Вълчев. На второ място е Маноил Манев, а на трето Илиана Жекова. И тримата бяха народни представители и в предишния парламент.
Четвъртото място е за арх. Мартин Паскалев, зам.-председател на групата общински съветници на ГЕРБ в местния парламент.

„Цялото ни общество има нужда от сигурност, предвидимост и от конкретни действия. Ние не сме от тези, които само дават розови обещания. Нашата листа е съставена от такива хора, за които е важен малкият град, всеки един човешки проблем и конкретната личност“, каза при представянето на листата Танев.

Той обяви, че сред кандидатите за народни представители на ГЕРБ в Стара Загора има 6 жени, много млади хора, представители на Младежи ГЕРБ, Предприемачи ГЕРБ, Жени ГЕРБ, на бизнеса, лекарското съсловие, образованието.
„Стремихме се избраните хора да бъдат отговорни, да знаят от къде тръгват, да бъдат експерти в това, което правят. Цялата листа е един отбор“, допълни областният координатор на партията. Той подчерта, че в кандидатдепутатската листа на ГЕРБ има представители на всяка една община в регион Стара Загора.

„В листата имаме хора с много опит, с младежки хъс и желание за работа, такива, които знаят какво значи държавен и общински бюджет и какво означава да оставиш населено място без улично осветление, хора, на които им пука за нашия регион и ще се борят против прословутото решение на бившето правителство да бъдат уволнени 12 000 души до 2026 г – нещо, което ще бъде пагубно за региона“, каза още Танев.

Ето пълната листа на ГЕРБ със справка за кандидатите за народни представители:

Визитки на кандидатите за народни представители на Коалиция ГЕРБ – СДС от 27-и МИР – Стара Загора

1. Красимир Георгиев Вълчев е завършил „Финанси” в Икономически университет – Варна. Министър на образованието и науката по време на 44-ото Народно събрание. В периода 2002 – 2009 г. работи на различни длъжности в Министерството на финансите. От септември 2009 г. до февруари 2017 г. е главен секретар на Министерството на образованието и науката. Народен представител в 46-ото и 47-мото Народно събрание на Република България.

2. Маноил Минчев Манев е докторант по „Национална сигурност“ в Академия на МВР, Магистър по история Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, бакалавър по национална сигурност от Академия на МВР. 13 години е бил служител в Криминална полиция в МВР. Създател е и директор на Частен професионален колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“ – Стара Загора. Бил е и заместник областен управител на област Стара Загора. Народен представител в 43-ото, 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-мото Народно събрание на Република България.

3. Илиана Петкова Жекова е магистър по „Социални дейности“ и по „Психология“ от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Била е социален работник в Дирекция „Социално подпомагане“ – Казанлък, след това директор на дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък към Агенция по заетостта. Народен представител в 45-ото, 46-ото и 47-мото Народно събрание на Република България. В последния парламент е била член на Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

4. Арх. Мартин Паскалев Паскалев е завършил специалност „Архитектура“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия – София. Работи като архитект-проектант. Общински съветник от ПП ГЕРБ, мандат 2019 – 2023 г. в ОбС – Стара Загора. Председател на Постоянна комисия по териториално и селищно развитие и транспорт.

5. Методи Михайлов Марков е магистър по специалност „Педагогика“ и „Публична администрация“ от Академията на МВР. Работил е в Националната служба за сигурност. Бил е началник на звено „Инспекторат“ в Община Стара Загора и два мандата заместник-кмет на Община Мъглиж. Кметски наместник е на село Шаново за мандат (2019 – 2023 г.). Председател е на Стрелкови клуб „Ронин“ – Стара Загора, Многократен държавен шампион е по динамична стрелба в различните категории оръжия.

6. Иван Станчев Станчев е завършил специалност „Изчислителна техника“ във ВМЕИ – Варна и „Финанси“ в УНСС – София. Заемал е различни ръководни длъжности в частния сектор. Председател е на Общинския съвет на Чирпан и общински ръководител на ГЕРБ в Чирпан.

7. Александър Красимиров Кьосев е завършил специалност „Политически науки с международни отношения“ в Университет за национално и световно стопанство - София. Бивш зам.-председател на Студентска асоциация за изследване на международните отношения. Работи в Telus International като специалист по анализиране и модериране на съдържание в социални мрежи.

8. Зорница Петкова Георгиева е завършила СОУ „Гео Милев“ в Раднево. Занимавала се е с частен бизнес. Кмет е на село Ковачево за мандат (2019 – 2023 г.).

9. Светозар Тодоров Ялъмов е завършил специалност „Публична администрация“ в Технически университет – Габрово. Работи в сферата на строителния бизнес.
10. Анастасия Христова Гидикова е магистър по „Маркетинг и мениджмънт“. Завършила е Академия за управление „Серго Орджаникидзе“, Москва със специалност „Икономика и управление на производството“, Стопанска академия “Проф. Д. Ценов”, Свищов с квалификация „Здравен мениджмънт“ и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ със специалност „Учител по икономика“. Докторант и хоноруван преподавател в Стопански факултет на „Тракийски университет“ в Стара Загора. Има дълъг управленски и административен опит в различни сфери на стопанския живот, общинската и държавна администрация. Вещо лице за изготвяне на икономически и счетоводни експертизи към Окръжен съд - Стара Загора. Общественик и пряк участник в инициативи в полза на обществото, хората и децата в нужда. Регионален председател за Южна България към една от най-големите международни благотворителни организации.

11. Мехмед Алиев Мехмедов е лекар. Завършил е Висшия медицински институт в Стара Загора (днес Медицински факултет на Тракийски университет). Има специализации по обща и трудова медицина. Към момента работи в Център за спешна медицинска помощ - филиал Казанлък.
12. Тихомир Грудев Динев е ветеринарен лекар. Завършил е Ветеринарномедицинския факултет на Тракийски университет в Стара Загора и семестриално специалност „Агрономство“. Има богат професионален опит в различни животновъдни ферми. Бил е кмет на село Княжевско за мандат (2007 – 2011 г.). Към момента работи в най голямата кравеферма в България.

13. Тодор Димитров Тодоров е минен инженер. Бакалавърската си степен завършва в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София. Работи в минно-енергийния комплекс „Марица изток“.

14. Донка Ганчева Христова има бакалавърска степен по специалност „Стопанско управление“ и магистърска степен по специалност „Управление на проекти“ от Технически университет – Габрово. Работила е в различни сфери на частния бизнес. Към момента се занимава с търговия.

15. Емил Тихомиров Енчев е завършил специалност „Медицина“ в Тракийски университет – Стара Загора. Асистент е по хирургия към катедра „Хирургични болести и Анестезиология” при Медицински факултет на Тракийски университет.
16. Десислава Пламенова Тинева е завършила бакалавърска степен по специалност „Макроикономика“ и магистърска степен по специалност „Публична администрация“ във Великотърновския университет. До края на 2018 г. работи като младши експерт „Програми и проекти“ в Община Казанлък, а към момента е младши експерт „Обществени поръчки“.
17. Димитър Христов Пандазиев е завършил СПТУ по машиностроене със специалност „Оператор на металорежещи машини“. Кмет е на село Богомилово, община Стара Загора за мандат (2019 – 2023 г.).

18. Стоян Крумов Чачкаров е електроинженер. Завършил е Технически университет – Габрово. Има множество квалификации в различни учебни центрове и богат професионален опит в сферата на производството. Към момента е оператор на подстанция и мониторинг в частно дружество.

19. Надя Трендафилова Карбанова е магистър по „Медицина“ от Тракийски унив ерситет - Стара Загора, бакалавър по специалност „Обща психология“ от Югозападен университет - Благоевград, магистър по „Здравен мениджмънт“ от Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов, семестриално е завършила степен магистър по специалност „Политическа психология“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Работила е като офис мениджър, лекар ординатор в Инфекциозно отделение в Стара Загора, директор на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания. Към момента е управител на Социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Стара Загора. Председател е на Дружеството на психолозите в България – клон Стара Загора, хоноруван преподавател в катедра „Социални дейности“ в Тракийски университет, обучител на служители в социалната сфера.
20. Теньо Динев Тенев е завършил специалност „Зооинженерство“ в Тракийски университет в Стара Загора. От 2010 г. към момента е бил кмет на кметство и кметски наместник на село Малко Кадиево, община Стара Загора.

21. Емил Любославов Трифонов е магистър-електроинженер от Технически университет – Габрово. Към момента работи в „Мини Марица-изток“ ЕАД. Член е на МГЕРБ – Стара Загора.
22. Радослав Пламенов Георгиев е завършил бакалавърска степен в Националната спортна академия със специалност „Спортен мениджмънт“. Той е един от най-добрите състезатели на националния отбор по класическа борба, категория 130 кг. Многократен носител на престижни републикански и международни награди. През 2022 г. е удостоен със званието „Почетен гражданин на Мъглиж“.

  

Коментари към новината

Още новини от Политика