Новини от област Стара Загора и България

Обещно

АПИ: Подписваме договорите за ремонт на пътя между Мъдрец и Обручище

6393 22/08/2022 09:41 Общество България
АПИ: Подписваме договорите за ремонт на пътя между Мъдрец и Обручище
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Избраният изпълнител е Обединение " Раднево Ленд" ДЗЗД

Предстои подписване на договорите за основния ремонт на 15,7 км от пътя между Мъдрец и Обручище, съобщава на сайта си АПИ.

Процедурата за избор на изпълнител на проектирането и строително-монтажните работи на обекта беше обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията, което възпрепятстваше подписването на договора, допълват от там.
Комисията отказа да образува производства по постъпилите жалби и това позволява на АПИ да пристъпи към сключвате на договора с избрания изпълнител Обединение „Раднево Ленд“ ДЗЗД, в което участват: БГ Ленд Ко АД, Виа Про Инженеринг ЕООД, Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД.
Предложената обща цена за изпълнение на поръчката за проектиране и строителство е 19 776 000 лв. с ДДС. Средствата са предвидени в бюджета на АПИ.

Строителният надзор ще бъде възложен на Обединение Инфраконтрол 2022“ с участници: „Пътконсулт 2000“ ЕООД и „Ен Арконсулт ЕООД - 497 520 лв. с ДДС.

Проведената обществена поръчка за проектиране и строителство е по ускорена процедура по реда на чл. 74, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, поради спешната необходимост от ремонтни дейности на трасето и аварийното състояние на ж. п. надлеза в с. Обручище.

От началото на 2022 г. са извършвани периодични проверки на ж. п. надлеза в с. Обручище, като се наблюдава пропадане и в двете ленти на платното за движение и пукнатини. Настилката на третокласния път е силно износена, конструкцията му е с нарушена носимоспособност, тъй като в почти цялата отсечка има обособени участъци с видими повреди по пътното платно. По повърхността й се наблюдават множество мрежовидни пукнатини, дупки, кръпки, коловози, локални слягания и пропадания. Трасето е основна пътна артерия за община Гълъбово и осигурява връзка с минно-енергийния комплекс ТЕЦ „Марица изток 3“, рудник „Трояново-3“, завода за гипсокартон и на населените места Обручище, Медникарово, Искрица и Мъдрец с общинския център Гълъбово. Пътят е построен преди 45 години - през 1976 г., и оттогава не е основно ремонтиран.

Началото на участъка, който основно ще се ремонтира, започва от кръстовището с път II-55 Велико Търново - Нова Загора - ТЕЦ-2 - Свиленград, в района на с. Мъдрец. Завършва при пресичането с път III-554 Нoва Загора - Раднево - Харманли, в района на с. Обручище. Ще бъдат ремонтирани и трите големи съоръжения в отсечката – мост над дере, мост над р. Соколница и ж. п. надлез в с. Обручище, както и 32 бр. водостоци.

Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, разделен на три междинни етапа. Предвиденият срок за строително-монтажните работи е 540 календарни дни /18 месеца/.

За да се осигури възможно най-бързо започване на ремонта и съответно по-бързото му изпълнение, в проекта на договора е предвидена възможността по чл. 148, ал. 6 от ЗУТ, според която при бедствени и аварийни ситуации разрешения за строеж по изключение могат да се издават по частични работни проекти. Строителните книжа могат да се комплектоват и по време на изпълнението на неотложните възстановителни работи или след изпълнението им.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество