Новини от област Стара Загора и България

Социална политика

Успешно приложени социални мерки в пандемията отчетоха в Казанлък

1913 17/08/2022 17:43 Общество България
Успешно приложени социални мерки в пандемията отчетоха в Казанлък
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Социалните политики на кмета Галина Стоянова са продължили и през 2021 година, въпреки световната пандемия. Това стана ясно днес по време на отчета на Бюджет 2021 на Община Казанлък, който се състоя в Ритуалната зала на Общината.
Отчетеният бюджет за миналата година е в размер на 73 734 807 лв., което е с 7 712 849 лв. повече от общинския бюджет за 2020 г. От тях 35 на сто представляват общинските дейности в размер на 25 740 225 лв. и 65 на сто – държавни дейности в размер на 47 994 582 лв.

Близо 46 на сто от отчета на бюджета – 34 194 939 лв. представляват средствата по функция „Образование“. С държавното финансиране са отчетени разходите за възнаграждения и издръжка на 22 училища, ОДК „Свети Иван Рилски“ и възнаграждения на 13 Детски градини и техните филиали.
С Общинското финансиране са отчетни разходи за: издръжка на детски градини, на лагер „Паниците“, на ученически автобуси, Общинска програма „Закрила на детето“, а с приходи на Общината са дофинансирани проектирането на Детска академия за развитие на таланти към училището в село Розово – етап II и смяна дограмата на ОДК „Ив. Рилски“.

4 647 966 лв. са разходваните средства в сферата на здравеопазването. С държавното финансиране са отчетени разходите за труд и издръжка на Здравни кабинети и Здравни медиатори, част от възнагражденията и финансови средства за закуски и храна на ОП „Кухня-майка, в т.ч. Детска млечна кухня“ и възнагражденията в Детски ясли.
С Общинското финансиране са отчетени разходи за издръжка и възнаграждения Общинско предприятие „Кухня-майка, в т.ч. Детска млечна кухня“, издръжка на детските ясли. С общинските приходи Община Казанлък дофинансира мерките по ЕЕ на ДКЦ „Поликлика“, Казанлък и вътрешния ремонт. Бе закупен рентгенов апарат за ДКЦ Поликлиника, а за МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – 10 инфузионни помпи и система за проследяване на жизнено важни параметри на пациенти в ОАИЛ.

Продължи финансовото подпомагане на медицинските работници на първа линия в covid отделенията на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ и за двете covid вълни през 2021 в размер на над 100 хиляди лева.

Продължена бе и финансовата подкрепа за млади лекари – специализанти, медицински сестри и акушерки, като сумата възлизаше на 21 000 лв., след увеличението й с решение на Общински съвет – Казанлък.
Продължена е Програмата за отпускане на еднократна финансова помощ за млади семейства под формата на ваучери за новородено дете. Финансовата помощ в размер на 500 лв. се предоставя за осигуряване на пелени за еднократна употреба и детски храни. През изминалата 2021 г. от програмата са раздадени 260 ваучера в общ размер на сумата от 130 000 лева.

Продължава и финансовата подкрепа за семейства с репродуктивни проблеми, за което по бюджета за 2021 година са разпределени 30 000 лева за 16 двойки. По Програмата „Инвитро“ са родени 20 бебенца.
Продължена бе подкрепата за скъпоструващи операции на нуждаещи се, с решение на Общински съвет – Казанлък.

За първи път през 2021 г. бе закупен мобилен апарат за очен скрининг на децата в детските градини. Започна провеждане на редовна здравна профилактика при най-малките.
Кметствата по населени места бяха подпомогнати със 107 000 лева допълнително, по предложение на Кмета Галина Стоянова. Средствата, дадени извън текущите разходите за поддръжка на кметствата, които Община Казанлък заплаща всяка година, бяха отпуснати целево за справяне с нерегламентираните сметища, почистване на речни корита и изграждане на водопроводи, по преценка на кметовете по места.

При значително намалена приходна част през 2021 г., в бюджета на Община Казанлък е запазена заетостта във всички звена, с увеличение на заплатите с 10 на сто.
Продължават ремонтите на детски площадки и дворни пространства, облагородяването на междублоковите пространства, изграждане на паркоместа, озеленяване в различни квартали на града.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество