Новини от област Стара Загора и България

Инвестиции

Заявления за изграждане на ВЕИ от над 24 000 MW са постъпили до август

Заявления за изграждане на ВЕИ от над 24 000 MW са постъпили до август
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

От 2019 година до началото на месец август 2022 година постъпилите заявления за изграждане на нови ВЕИ са за над 24 000 MW инсталирана мощност. Инсталираните генериращи мощности в електроенергийната система на страната са над 12 000 MW.
Със заявените за изграждане нови ВЕИ от над 24 000 MW е достигнат абсолютният лимит на електроенергийната система, което изисква неотложното и адекватно планиране на бъдещето разширяване на електропреносната система.
Това стана ясно от среща на ръководството на ЕСО с ВЕИ инвеститори, в която участваха председателят на КЕВР Иван Иванов и служебният заместник-министър на енергетика Еленко Божков.

До момента за района на Североизточна България са заявени за изграждане 3000 MW ВяЕЦ и ФЕЦ, а в района на градовете Любимец и Свиленград инвестиционните проекти са за близо 1000 MW ФЕЦ.
ЕСО провежда поредица от срещи с ВЕИ-инвеститорите за обсъждане на съвместни, координирани действия за разширяване на електропреносната мрежа, за да бъде посрещнат огромният инвеститорски интерес към изграждане на нови ВЕИ.

По време на срещата ръководството на ЕСО очерта визията си за координирано с ВЕИ-производителите развитие на електропреносната мрежа и осигуряване на необходимия електропреносен капацитет, което трябва да се базира на заявения инвеститорски интерес. Пред ВЕИ-производителите беше изтъкнато, че Министерството на енергетиката съвместно с Електроенергийния системен оператор са подготвили проект на нормативни промени, с които да се гарантира изпълнението на реформите, залегнали в Плана за възстановяване и устойчивост.

Законодателните инициативи за регламентиране на процедурите за навременно планиране и реализиране на нужните инвестиции за развитие на електропреносната мрежа и изграждане на необходимата инфраструктура бяха във фокуса на дискусията.
Изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев изтъкна, че плановете за разширяване на електропреносната мрежа и осигуряването на оптимално най-добрите технически решения за присъединяване на новите ВЕИ-мощности трябва да следва инвеститорския интерес в съответния регион.

В рамките на дискусията изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев подчерта, че проектите за изграждане на нови ВЕИ-мощности са от изключителна важност за развитието на енергетиката на България.

 

Коментари към новината

Още новини от Икономика