Новини от област Стара Загора и България

Предупреждават за риск от пожари в Старозагорско

Предупреждават за риск от пожари в Старозагорско
Divident.€U Divident.€U

От службата за пожарна безопасност напомнят основните правила, които трябва да спазват гражданите

С повишението на температурите през последните дни има реална опасност от пожари в земеделските и горските територии, предупреждават от Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението в Стара Загора.

За да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност:
- Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда! Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

- Не трябва да се пали огън в гората.

- Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци. Недопустимо е паленето на огън при наличие на високи температури и силен вятър - той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция.

- Разчистването на сухи клони и отпадъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

- За недопускане на самозапалване, прясното сено е необходимо да се складира на купи само след като изсъхне напълно.

- Абсолютно е забранено паленето на стърнищата.

- Собствениците на гори трябва да знаят, че са задължени да спазват и изпълняват всички лесоустройствени мероприятия, които са предвидени в нормативната уредба по отношение стопанисването на горите.

Коментари към новината

Още новини от Общество