Новини от област Стара Загора и България

Цената на автобусния билет в Стара Загора да стане 1,50 лв., гласуват общинските съветници

Цената на автобусния билет в Стара Загора да стане 1,50 лв., гласуват  общинските съветници
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Билетът за пътуване в градския транспорт на Стара Загора да стане 1,50 лв, ще гласуват общинските съветници на предстоящата сесия на 27 юли.
Билетът за комбинирано пътуване в рамките на 60 минути на територията на Стара Загора съгласно определените граници по Общия устройствен план трябва да стане 2,00 лв. (комбинираното пътуване ще предлага неограничени пътувания в рамките на 60 минути)
Билетът за комбинирано пътуване в рамките на 120 минути на територията на града съгласно определените граници по Общия устройствен план трябва да стане 2,50 лв. Предстои да се гласува и промяна в цената на билетите за извънградските автобусни линии.

В Община Стара Загора е постъпила докладна от инж. Георги Станчев – управител на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД относно необходимостта от утвърждаване на промени на действащата тарифа и превозни документи, издавани от дружеството. От нея става ясно, че е необходимо актуализиране на цената на превозните документи, за да се запази финансовата стабилност на дружеството.

Изчисляването на цената на различните превозни документи е в съответствие с Методиката за определяне на цените на превозните документи, която е неразделна част от Договор за обществен превоз на пътници , сключен между Община Стара Загора и „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

Към момента действащата цена за градски билет /1,30 лв. с ДДС/ е от 01.01.2022 год.

Коментари към новината

Още новини от Общество