Новини от област Стара Загора и България

Промени в бюджета ще гласуват общинските съветници на Стара Загора

Промени в бюджета ще гласуват общинските съветници на Стара Загора
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Промяна по бюджета на община Стара Загора -  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в разчета за финансиране на  капиталовите разходи за 2022 година предстои да гласуват общинските съветници на сесията на 27 юли.

Промените в частта местни дейности предвижда увеличаване на приходната и разходната  част на бюджета с над 221 хил. лева. Те ще се използват за благоустрояване на Детска ясла 12 „Боровец“ в Стара Загора. Ремонтът ще бъде включен в инвестиционната програма на общината за 2022 г.

Вътрешните компенсаторни промени на бюджета за 2022 г. включват намаляване на разходната част на общинския бюджет с 140 500 лева.

В инвестиционната програма, утвърдена с първоначалния бюджет са предвидени средства за основен ремонт на санитарни възли в 11 ОУ „Н. Лилиев“ Съгласно направени разчети за целта ще бъдат необходими още 43 000 лева заради увеличението на цената на материалите.

МЦ „Дерма гард“ настоява за допълнително финансиране от община Стара Загора в размер на 20 000 лева във връзка с някои медицински дейности, които не са финансирани от Националната здравноосигурителна каса.

Необходими са допълнителни средства за изграждане на нова напоителна система в парк „Артилерийски“ във връзка с въвеждането на нова скейт площадка, както  и за закупуването на допълнителен котел за отоплението в сградата на Старозагорска опера.

В проекта за промяна на бюджета са заложени средства за закупуване на стопански инвентар, машини, съоръжения и автомобили, необходими за дейността на Зоопарк Стара Загора. Предвидени са средства и за ремонт на Административно бюро в кв. Железник, както и на Неолитните жилища.  

В утвърденият от общински съвет бюджет за 2022 година има планирани средства за закупуване и монтаж на съоръжения за дворове на 5 детски ясли в размер на 160 500 лева. В момента тече процедура по изготвяне на технически проекти за ремонт и облагородяване на дворните пространства. Очаква се,  че до края на годината този процес няма да е окончателно приключил и доставката на съоръженията ще се отложи за следващата година.

Коментари към новината

Още новини от Общество