Новини от област Стара Загора и България

Бизнесът на Стара Загора започва сътрудничество с Техническия университет в Габрово

3295 18/07/2022 10:00 Икономика Бизнес
Бизнесът на Стара Загора започва сътрудничество с Техническия университет в Габрово
Divident.€U Divident.€U

Търговско-промишлена палата – Стара Загора организира посещение на представители на бизнеса и неправителствени организации в Технически университет – Габрово за запознаване с възможностите на университета и на техническия парк, изграден към университета по програма BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В старозагорската група участваха: Олег Стоилов, председател и Красимира Соколова, зам.-председател на ТПП – Стара Загора, Славин Янакиев, изпълнителен директор на „Прогрес“ АД, Юлиян Стръмски, прокурист на „Хранинвест – Хранмашкомплект“ АД, Благовеста Шинева, управител на Център за изпитване и европейска сертификация, Огнян Тодоров, управител на „Технопол инженеринг“ ООД, Начо Начев, директор на Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, Даниела Димитрова, председател на Обществен дарителски фонд Стара Загора и експерти от фирмите.

От страна на Технически университет – Габрово в срещата участваха: ректорът на университета проф. Илия Железаров, зам.-ректорите по учебна дейност проф. Анатолий Александров и по Научноизследователската работа доц. Пламен Цанков, ръководителят на Технологичния парк на Технически университет – Габрово проф. Райчо Иларионов и ръководители на лаборатории.

Гостите се запознаха с възможностите на лабораториите на първия извънстоличен техпарк, оборудвани с най-съвременна техника и насочени към съдействие за решаване на технико-технологичните проблеми на бизнеса. След това в професионална дискусия се набелязаха множество сфери от взаимен интерес, включително в сектора на професионалното образование, развитието на които се очаква да доведе до устойчиви ползотворни партньорства.

В тях могат да се включат всички желаещи фирми и организации. Особено перспективно е партньорството на Технически университет – Габрово с Европейски цифров иновационен хъб „Загоре“, който наскоро получи европейска оторизация. Технически университет – Габрово съучредител на регистрирания в Стара Заора Клъстер Технологии за чиста околна среда.

Срещите и ползотворното сътрудничество със сигурност ще съдейства за решаване на предизвикателствата пред старозагорската индустрия.
С възможностите на Технологичния парк към Технически университет – Габрово можете да се запознаете тук.

Ако желаете да установите контакти с Технически университет – Габрово, можете да се свържете с тях на посочените контакти, или чрез Търговско-промишлена палата – Стара Загора.

Коментари към новината

Още новини от Икономика