Новини от област Стара Загора и България

Представиха напредъка по дуалното обучение в регион Стара Загора

Представиха напредъка по дуалното обучение в регион Стара Загора
Divident.€U Divident.€U

През изминалия ден, в конферентната зала на хотел „Верея“, екипът на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ в Министерство на образованието и науката проведе информационно събитие за популяризиране на дуалната системата на обучение. Домакин бе Регионално управление на образованието – Стара Загора.

 Мариета Георгиева, заместник-министър на образованието и науката, приветства участниците с добре дошли, а водещ на информационното събитие бе г-жа Полина Златарска, главен експерт в Министерство на образованието и науката.
„Стара Загора е първата област, в която стартира дуалното обучение и можем да споделим много добри практики. Пожелавам на младите хора и родителите им, събрали се тук - да използват това време и да направят най-добрия избор на образование и професия“, каза при началото на форума ресорният зам.-кмет на Община Стара Загора Иванка Сотирова.

Официални гости бяха още арх. Банко Банов - заместник областен управител и Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата в Стара Загора. Присъстваха и директори на професионални гимназии, експерти по професионално образование и обучение от областите Стара Загора, Сливен, Хасково и Ямбол, представители на бизнеса от „М+С Хидравлик“ АД, гр. Казанлък, „Арсенал“ АД, гр. Казанлък, Мини Марица-изток ЕАД и еДинамикс България.
Информационното събитие се реализира в рамките на проект BG05M2OP001- 2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на събитието бе да се запознаят родители и ученици с потенциала на дуалната система на обучение, възможностите за ранна младежка заетост и ползите за регионалното икономическо развитие.
В област Стара Загора дуална система на обучение се провежда в шест училища - за Стара Загора са ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров, ПГЕТ „Г. С. Раковски“, ПГСД „Инж. Н. Ранчев“; за Казанлък са ПГ „Иван Хаджиенов“ и ППМГ „Никола Обрешков“; за Раднево ПГ „Св. Иван Рилски“.
Презентации представиха екипите за управление на Проекта от Министерство на образованието и науката и на Регионално управление на образованието – Стара Загора. В тях бяха показани проведените дейности – закупено оборудване, учебни помагала, софтуер, макети, симулатори, работно облекло за учениците, както и информация за проведени обучения на наставници, на учители и ученици. Представители на общо седем професионални гимназии от област Сливен, Ямбол и Хасково представиха добри практики по дуалната система на обучение.

Отворена и ползотворна бе дискусията с Мариета Георгиева – заместник- министър на образованието и науката, представителите на работодателите: инж. Марин Маринов, инж. Владимир Чучумишев и Олег Стоилов. Училищата и местната власт дадоха яснота за възможностите и практическите насоки за успешно партньорство в дуалната система на обучение. Интересни въпроси възникнаха от родители, ученици и директори на училища.
В днешния ден, информационното събитие по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ продължава с посещение на 80 родители и ученици в ПГ „Иван Хаджиенов“ и индустриалния бизнес, за да се запознаят на място с работата на учениците, които се обучават по дуалната систма на обучение в реална работна среда.

Коментари към новината

Още новини от Образование