Новини от област Стара Загора и България

Горски експерти обсъдиха развитието на 130-годишна букова гора край Шипка

8378 29/06/2022 13:53 Агро Земеделие
Горски експерти  обсъдиха развитието на 130-годишна букова гора край Шипка
Divident.€U Divident.€U


Регионално съвещание по стопанисване на горите на територията на ДГС Казанлък, събра горски специалисти от Старозагорски регион. Съвещанието беше организирано от ЮИДП ДП - Сливен. Участие в него взеха лесовъди от ДГС Чирпан, ДГС Стара
Загора, ДГС Гурково, ДГС Мъглиж, ДГС Казанлък и ДЛС Мазалат, както и представители на РДГ Стара Загора и ЦУ на ЮИДП.

По време на събитието бяха посетени два обекта - 130 - годишна букова гора с напреднал възобновителен процес в ГСУ Шипка и смесена иглолистно-широколистна гора в ГСУ Енина, с цел трансформирането й вшироколистна. Обсъдени бяха насоките на стопанисване на двете насаждения, технологията на маркиране, както и извеждането на сечта и транспортирането й.

Засегнати бяха редица теми, касаещи стопанисването на горите, придружаващите ги документи и участието на всеки един лесовъд в този процес. Съвещанието беше изключително ползотворно и градивно.

Поставиха се много въпроси относно актуални теми в горския сектор, чието изясняване ще допринесе за ползотворната работа на горските служители и по-добри резултати в лесовъдските дейности.

Коментари към новината

Още новини от Агро