Новини от област Стара Загора и България

Строителство

Иновативен строителен продукт създадоха от "Индустриален клъстер подземна инфраструктура"

7828 29/06/2022 09:02 Строителство Пътища
Иновативен строителен продукт създадоха от Индустриален клъстер подземна инфраструктура
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Продуктът предоставя възможност без изкопи да се извършва пълна рехабилитация на тръбопроводите

Индустриален клъстер подземна инфраструктура“ реализира проект за създаване на иновативен продукт за безизкопни технологии, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
В рамките на изпълнението на проекта и на осъществената научно-развойната дейност е създаден и тестван лабораторен прототип на иновативен облицовъчен материал - облицовка на база карбонови влакна за рехабилитация на тръбопроводи с високо налягане и температура по безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място“.

Разработеният иновативен продукт предоставя възможност за извършване на рехабилитация на съществуващи тръбопроводи (топлопроводи) с високо налягане (25 бара) и температура на провеждания флуид (130 °C) по технология „Облицовка с втвърдяване на място“ , съобщават от ИКПИ.
Към настоящия момент такъв продукт не се предлага на световния и европейския пазар, поради което той представлява новост на тези пазари.

Иновативният продукт предоставя възможност без изкопи да се извършва пълна рехабилитация, т.е. възстановяване и дори подобряване на функционалните характеристики на топлопроводите, използвани от топлофикационните дружества, което би могло да бъде оценено като революционна стъпка в сферата на топлофикационната инфраструктура.

Изпълнението на проекта спомогна за постигането на ресурсно обезпечаване на иновационната и научно-изследователска дейност на ИКПИ, чрез наемане на квалифициран изследователски персонал, закупуване на материали и консумативи, необходими за създаването и
изпитването на лабораторния прототип на иновативния продукт, придобиване на оборудване за съвместни клъстерни иновационни дейности, включващо развойно-експериментален и лабораторен модул, съобщават от клъстера.

Успешната реализация на проекта спомогна и за създаването Център за развойно-експериментална дейност и изпитвания, предназначен за изпълнението на иновационни дейности в областта на безизкопните технологии и за други иновационни, развойно-експериментални и изпитвателни дейности на ИКПИ в полза на членовете на клъстера и на всички други заинтересовани ползватели.

Коментари към новината

Още новини от Строителство