Новини от област Стара Загора и България

На 28 юни

Жителите на Ракитница и околните села се събират на протест

Жителите на Ракитница и околните села се събират на протест
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Протестиращите са против унищожаването на отпадъци чрез пиролиза край селото

Утре, 28 юни жителите на селата Ракитница, Богомилово, Арнаутито, Богомилово и Калояновец се събират на протест пред кметството в Ракитница.
Това обявяват те в социалната мрежа.

Организаторите съобщават във фейсбук, че протеста е срещу „решението за горене на отпадъци край Стара Загора в землището на село Ракитница с опасна технология пиролиза, което трябва да гласува Общинския съвет на Стара Загора на сесията си на 30 юни“.

Съгласно публикуваните материали от сесията на Общинския съвет на Стара Загора, общинските съветници трябва да гласуват даване на съгласие за стартиране на процедури по оценка на въздействието върху околната среда и изключване на терените от обхвата на Комплексно разрешително № 515НО/2015 г. за експлоатация на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“ във връзка с намерение за изграждане на нова инсталация за третиране и оползотворяване на битовите отпадъци на община Стара Загора.

Напомняме, че Община Стара Загора проведе две обществени обсъждания във връзка с постъпилото в общината инвестиционно намерение.
Проектът на компанията–инвеститор, фирма „Еко Гарб“, включва съоръжението да бъде изградено на площ от 10 дка в района на Регионалното депо за отпадъци до село Ракитница. Идеята е Община Стара Загора да предостави общинска земя. Средствата за изграждането на съоръжението ще бъдат изцяло от инвеститора.

Ако получи разрешение за строителство, годишната производителност на инсталацията ще бъде за преработка на 55 000 тона отпадъци. Инсталацията е с 6 мегавата инсталирана мощност на час.
Фирмата ще печели от произведената възобновяема енергия, чрез продажбата на която ще си върне инвестицията за няколко години.

„Еко Гарб“е изградила подобно съоръжение в Созопол и е отправила инвестиционно предложение и до общините Стара Загора и Бургас, стана ясно по време на общественото обсъждане.

Европа налага до 2035-та година да намалим с до 10% или да премахнем изцяло депонираните отпадъци. Това задължава българските общини да вземат адекватни решения в тази посока.
„Технологията ни третира отпадъците в безкислородна среда и чрез пиролизна диструкция извлича всички енергийни стойности от тях, превръщайки ги в енергийни суровини като газ, пиролизно масло и пирокарбон. От там се третират и стават на електрическа енергия, която е възобновяема от нов тип“, обясни на общественото обсъждане управителят на фирмата инвеститор.

Според него емисиите от третиране на отпадъците в съоръжението са 5 пъти под допустимите норми в Европа, което се доказва от постоянните измервания на работещата вече такава инсталация в община Созопол.
Жителите на старозагорските села обаче не са съгласни с инвеститора. Те имат притеснения, че при процеса пиролиза, който ще се внедри, ще бъдат използвани пластмаса, гуми и други битови отпадъци, които отделят особено опасните канцерогенни диоксини и фурани, които се натрупват в почвата и храните.

Ние настояваме Общинският съвет на Стара Загора да отхвърли или вносителят да оттегли точката си за започване на процедура по ОВОС, настояват протестиращите.

Коментари към новината

Още новини от Общество