Новини от област Стара Загора и България

Общинските съветници гласуват на 30 юни новия Общ устройствен план на Стара Загора

снимка: архив
Общинските съветници гласуват на 30 юни новия Общ устройствен план на Стара Загора
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Планът предвижда нови жилищни територии източно и западно на града, както и разширяване на индустриалните зони

Новият Общ устройствен план на Стара Загора ще бъде разгледан като първа точка в заседанието на общинските съветници на 30 юни.
Окончателният проект е съгласуван със заинтересованите централни и териториални администрации, със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.
Проблеми в изготвения проект за ОУП забавиха неговото приемане. При предварително разглеждане на Плана бяха констатирани пропуски и проблемни моменти, които бяха отстранени.

Напомняме, че през 2020 г. беше подписан договорът за възлагане на нов ОУП на община Стара Загора. От тогава насам Планът мина през различни етапи, съгласно Закона за устройство на териториите – предварителен проект, съгласуване пред министерствата, обществено обсъждане.

Проектът за Общ устройствен план на Община Стара Загора – окончателен проект предвижда нови жилищни територии източно и западно на града, както и разширяване на производствените зони около съществуващите в южната част на Стара Загора.
В южната периферия на града е предвидена и високотехнологична производствена устройствена зона.

Курортното селище Старозагорски бани се разраства в посока землищата на граничещите с него села – с. Ново село, с. Пряпорец и с. Сулица, като се разширяват териториите за курортни, жилищни зони и зони за вилни селища.
За всички села в община Стара Загора са предвидени територии в близост до регулацията на селата за жилищно и промишлено застрояване.

Територията на парк „Бедечка“, за която е налице влязло в сила изменение на ОУП 2011г., не е предмет на настоящата разработка на Общ устройствен план на Община Стара Загора.

Коментари към новината

Още новини от Строителство