Новини от област Стара Загора и България

От 29 юни

Мащабни ремонтни работи на ВиК мрежата стартират в Раднево

Мащабни ремонтни работи на ВиК мрежата стартират в Раднево
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

На 29 юни официално стартира мащабен ремонт на ВиК мрежата в Раднево. Строителните работи са част от проект , финансиран по ОП „Околна среда“ , съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ Стара Загора.
Общата стойност на проекта е 122 млн. лева, като 76 млн. лева съставляват безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд.

Цялостният проект е свързан с рехабилитация и доизграждане на водоснабдителната и канализационна мрежа на територията на Стара Загора, Казанлък, Раднево и Чирпан.
Официалната церемония по стартиране на обекта ще се състои в 11 часа на ул. Андончо Черковски, източно от болницата.

Проектът включва частична реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа. Със стоманени тръби ще бъде подменен водопровод, дълъг 2 258 м., захранващ централната градска част на града и кв. Гипсово. В момента този водопровод е изцяло амортизиран и загубите на вода са големи.

Работният проект за обекта предвижда подмяната на водопровода в градската част да се изпълни по безизкопна технология. Предвижда се стартирането на реалните строителни дейности да започне средата на лятото тази година.
Ще бъде ремонтиран външен довеждащ водопровод от водна кула „Ковач“ до РШ „Знаменосец“. Водопроводът се изпълнява изцяло от чугун, като към момента вече е реализирана по-голямата част от предвиденото трасе.
В землищата на селата Хан Аспарухово и Горно Ботево предстои изграждане на нови дълбоки тръбни кладенци.

До момента са пресондирани седем от осемте кладенеца, като се очаква целият обект да бъде изпълнен до края на годината.
На церемонията първа копка ще присъстват инж. Росен Найденов – управител на ВиК Стара Загора, инж. Андон Тонев – ръководител на проекта, д-р Теньо Тенев – кмет на гр. Раднево, инж. Йордан Дамянов – управител на фирмата изпълнител.

 

 

Коментари към новината

Още новини от Строителство