Новини от област Стара Загора и България

ТПП - Стара Загора направи годишен отчет пред членовете си

ТПП - Стара Загора направи годишен отчет пред членовете си
Divident.€U Divident.€U

Търговско-промишлена палата - Стара Загора проведе Общо събрание на членовете на сдружението, но което бяха приети отчета за дейността за 2021 г. и насоки за дейността през настоящата година, а също и бюджетът. Беше представен и доклад на Контролния съвет на Палатата.

Гости събранието бяха заместник-областният управител на Стара Загора арх. Банко Банов, изпълняващ длъжността началник на управлението на Регионалното управление на образованието Милена Йолдова-Стоянова, директорът на Бюрото по труда в Стара Загора Любен Георгиев и председателя на БУЛТИШ - дружество на български и турски бизнесмени Кемал Караман.

При отчета за дейността председателят на Палатата Олег Стоилов припомни по-важните събития, които бяха проведени през изминалата година – семинари, обучения, дискусионни кръгли маси, фирмени събития и срещи. Тяхна основна цел е да стимулират развитието на бизнеса, като ТПП - Стара Загора пряко съдейства за намиране на партньори и достигане до нови пазари. Г-н Стоилов постави акцент върху дейността и постигнатите резултати от създаденото към Палатата Направление „Турция“, което привлича все повече партньори.
Членовете на Търговско-промишлена палата - Стара Загора получават редовно разнообразна бизнес информация. Имат безплатен достъп до офертни бюлетини и информационни бази данни. Имат възможност да публикуват свои бизнес предложения в базата на мрежата Enterprise Europe Network. Участват в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на региона и страната и имат право да правят предложения за законодателна инициатива.

Олег Стоилов подчерта успешното и дългогодишно партньорство с други неправителствени организации, развиващи дейност в региона и им благодари за съвместната работа, която е в полза на бизнеса, но също има и широк социален ефект.
Един от проблемите пред бизнеса е недостигът на подготвени кадри със средно и с висше образование, основно такива, които са с техническа насоченост. Затова Палатата работи пряко с Клуба на работодателя, Стопанската камара, Бюрото по труда, Регионалното управление на образованието, Тракийския университет, професионалните гимназии, младежки организации и общините от региона. Ролята на Палатата е да координира и подпомага дейността на всяка от тези стани в процеса, каза Олег Стоилов.

Членовете на сдружението получиха информация за предстоящото провеждане на Фестивала на виното и културното наследство Августиада, което през тази година ще се проведе от 25 до 27 септември, отново на открито на Античната улица в Стара Загора. Международен партньор е Турция.

Докладът на Контролния съвет беше представен от Йовчо Йорданов. В края на събранието директорът на Бюрото по труда Любен Георгиев запозна предприемачите с актуалните програми, от които могат да се възползват. Предостави и информация за бежанците от войната в Украйна, които търсят работа и кариерно развитие в региона на Стара Загора.

Коментари към новината

Още новини от Общество