Новини от област Стара Загора и България

340 хил. лева начална цена определиха за имот в Индустриална зона "Загоре"

3850 20/06/2022 16:34 Икономика Бизнес
340 хил. лева начална цена определиха за имот в Индустриална зона Загоре
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Начална цена от 340 00 лева без ДДС или 408 хил. лв. с ДСС са определили двама  независими оценители за имот от 4575 кв.м в Индустриална зона „Загоре“. Във връзка с постъпило инвестиционно предложение за закупуване на имота, общинските съветници на Стара Загора ще изберат на заседание на 30 юни свой представител, който ще участва в Общото събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“. Предвидено е то да се проведе на 27 юли.

На него те ще приемат проекто - решения, свързани с предложение за продажба на посочения имот във връзка с постъпило инвестиционно предложение.
Инвестиционното предложение е на фирма „Стела БГ“ и касае изграждане на фабрика за производство в индустриалната зона на Стара Загора, с нова, модерна технология за замразени, готови храни.
Планирано е размерът на инвестицията да бъде 6 млн.лева, а срокът за реализация да бъде 24 месеца.

Съгласно инвестиционното намерение, инвеститорът трябва да осигури не по-малко от 70 работни места за срок, не по-кратък от 5 години. 

При евентуално сключване на договор със съответния инвеститор, в договора се предвиждат и конкретни клаузи, сред които: да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години; да се използва изградения обект за дейности, съгласно предназначението на имота, съгласно ПУП; да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 12 месеца от датата на сключване на договора; да извърши строителството на имота и да го въведе в експлоатация в срок до 24 месеца от подписване на договора, както и да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на посочените условия.

Предвиждат се и неустойки минимум от 30 % от продажната цена за всички форми на неизпълнение задълженията по договора.

 

Коментари към новината

Още новини от Икономика