Новини от област Стара Загора и България

Успех

Община Мъглиж спечели нов проект в подкрепа на децата

Община Мъглиж спечели нов проект в подкрепа на децата
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Община Мъглиж подписа договор с МОН и стартира изпълнение на проект „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Основната цел на проекта е да се създадат възможности за всеки да живее здравословно, отговорно и независимо, чрез изграждане на 3 хъба за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства на територията на общините Мъглиж и Николаево.

Чрез създаването на хъбовете ще се повиши качеството на живот на уязвимите групи, ще се даде възможност за социална подкрепа на семействата и на техните децата, което ще подобри социално-икономическите условия за живот.
Ще бъде изграден спортно-игрови салон в ДГ "Камбанка" гр. Мъглиж, което ще даде възможност на всички детски градини на територията на Община Мъглиж да използват пространството за работа с деца от целевата група. Предвижда се разработване и прилагане на иновативна интердисциплинарна спортно-игрова методика за деца от 0 до 6 г. Ще бъдат назначени здравни и образователни медиатори, спортни обучители, които ще подпомагат работата на педагозите.
Общият размер на допустимите за финансиране разходи е 499,759.23 евро, като предоставеното от програмата финансиране е 100 %.

Профилът на Община Мъглиж предполага активно участие по Европейски проекти, други донорски и алтернативни програми, поради силно лимитирания общински бюджет. Успехът на общинска администрация със спечелването на този проект по Норвежкия механизъм е гаранция за устойчивостта на добрите практики, внедрени и използвани в образователната система на Община Мъглиж за превенция от ранно отпадане от системата на предучилищно и училищно образование на деца от уязвими групи.
Това е веруюто на общинското ръководство, че чрез ранна интеграция и реинтеграция на децата в образователната система, може да се гарантира трайното им присъствие на активния трудов пазар в бъдеще.

 

Коментари към новината

Още новини от Образование